09-02-2022

Stamceldonoren kunnen voortaan thuis voorbereiden op donatie

Best practice Code Amgen
Met het AmgenCare donorprogram levert Amgen een gerichte bijdrage aan een stijging van het aantal (onverwante) stamceldonaties, zodat ook zoveel mogelijk onverwante donoren patiënten kunnen helpen met een stamceltransplantatie.

Het programma omvat injectie, instructie en begeleiding van donoren aan huis (of op locatie), alle dagen in de week. Zo wordt het doneren minder belastend voor de donor en komt er meer flexibiliteit in de planning van donaties en van afname van de stamcellen, met als resultaat een toename in stamceltransplantaties.

In samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, heeft Amgen het mogelijk gemaakt voor stamceldonoren hun voorbereidende behandeling thuis te ontvangen. Daardoor zijn er meer donatie-mogelijkheden ontstaan waardoor meer patiënten kunnen worden voorzien van gedoneerde stamcellen.

Een patiënt met leukemie of een andere ernstige bloedziekte kan genezen dankzij de stamcellen van een donor. De kans op een geschikte donor binnen de familie van de patiënt, is slechts 30%. Als er geen familiedonor is, zoekt Matchis een niet-verwante donor waarvan de weefsel- of HLA typering overeenkomt met die van de patiënt. Een stamceltransplantatie heeft alleen kans van slagen wanneer de weefseltypering van de donor en die van de patiënt zoveel mogelijk overeenkomen.

Stamceldonoren die ingeschreven staan bij stamceldonorbank Matchis komen uit heel Nederland. Als een donor na het vinden van een match toestemming heeft gegeven en is goedgekeurd, gebruikt hij of zij gedurende een aantal dagen een witte bloedcel groeifactor om stamcellen in de bloedbaan te brengen. De stamcellen worden na vier dagen in het LUMC afgenomen en vervolgens in een van de transplantatiecentra toegediend aan de patiënt.

Door de eerste stap onder toezicht in de thuisomgeving van de donor uit te voeren, kan de rest van het proces flexibeler gepland worden. Daarbij hoeven donoren maar één keer naar Leiden af te reizen, in plaats van twee keer. Amgen is leverancier van de gebruikte groeifactor.