07-07-2020

‘Sterke geneesmiddelensector cruciaal voor een gezond Europa’

Om huidige en toekomstige gezondheidsuitdagingen het hoofd te bieden, is een sterke geneesmiddelensector cruciaal voor Europa. De VIG, VNO-NCW en HollandBIO onderschrijven de ambities van de Europese Commissie in de geneesmiddelenstrategie.

‘De Europese geneesmiddelenstrategie is een stap in de goede richting’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, ‘maar we moeten ervoor waken dat een te eenzijdige focus op betaalbaarheid ten koste gaat van innovatie. Daarmee laat Europa de kans voorbijgaan om wereldwijd voorop te lopen.’ Samen met VNO NCW en HollandBio doet de VIG aanbevelingen om aan te sluiten bij de ambitie van Eurocommissaris Kyriakides: Europa als koploper op het gebied van ontwikkeling en innovatie.

Strategische autonomie
De recente coronacrisis heeft zichtbaar gemaakt hoezeer Europa afhankelijk is van andere landen voor de toevoer van grondstoffen, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Als Europa toonaangevend wil blijven op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling dan moet het belang van onderzoek en ontwikkeling nadrukkelijk aan bod te komen in het Europees innovatiebeleid. Zowel Europese programma’s als nationale overheden moeten hier aan bijdragen.
Daarnaast is het belangrijk dat de Europese Unie het ontwikkelproces van behandelingen verder vereenvoudigt. Dit bespaart tijd en kosten, waardoor patiënten in Europa sneller toegang krijgen tot innovatieve behandelingen. Hetzelfde geldt voor processen met betrekkling tot markttoelating en vergoedingen van geneesmiddelen.

Onderzoek en innovatie
Om de geneesmiddelensector te stimuleren is het cruciaal te investeren in een onderzoeks- en productie-infrastructuur die werkt aan de volgende generatie vaccins en behandelingen. Daarvoor zijn onder andere netwerken voor klinische studies, bio- en databanken en publiek-private samenwerking voor ontwikkeling en productie van groot belang.
Om innovatie te stimuleren is de bescherming van intellectueel eigendom noodzakelijk. Alleen dan blijft investeren in toekomstige behandelingen, ook voor zeldzamen ziekten en aandoeningen bij kinderen, aantrekkelijk.

Belang van toekomstbestendige zorgstelsels
Digitalisering en het gebruik van big data bieden nieuwe kansen voor zorgstelsels. De VIG, VNO NCW en Holland BIO pleiten voor het opzetten van een Europese health data space om de ontwikkelingen van nieuwe geneesmiddelen en personalised medicine te stimuleren en sneller bij patiënten te brengen.
Daarnaast moeten overheden zich voorbereiden op deze ontwikkelingen. Het is noodzakelijk dat toezichthouders een passend wettelijk en regulatoir kader opzetten waarin nieuwe behandelingen passen, en geschikt is voor het beoordelen van big data.