25-10-2022

Subsidie voor betere aansluiting mbo op Leiden Bio Science Park

Leiden Bio Science Park
Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) heeft een subsidie toegekend om de aansluiting te verstevigen tussen het mbo-onderwijs en de snel ontwikkelende arbeidsmarkt op het Leiden Bio Science Park (LSBP).

De subsidie van €746.416 voor vier jaar is toegekend aan het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences. Dat is een initiatief van 27 partijen, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), Janssen en BMS.

Initiatief

Eind 2020 namen mboRijnland, Stichting LBSP, gemeente Leiden en Janssen Biologics het initiatief voor het CIV Bio Sciences, gevestigd op het LBSP. Door de groei van de Life Sciences & Health-sector is er steeds meer behoefte aan analisten, laboranten en technici. Doel van het project is om te zorgen voor meer technisch geschoold mbo-talent op het LBSP, iets waar met name producerende geneesmiddelenbedrijven dringend behoefte aan hebben. De totale projectbegroting is €2,2 miljoen, waarvan dus ruim een derde vanuit de subsidie komt. De aangesloten partners dragen zorg voor het resterende deel.

Groei

Het middelbaar beroepsonderwijs vervult een sleutelrol bij de maatschappelijke opgaven van morgen. Op dit moment vormen werknemers die zijn opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) nog een minderheid in de kennisintensieve biomedische industrie. Door de groei van geneesmiddelenproductie en laboratoriumwerk zal volgens prognoses het aandeel mbo-opgeleiden in rap tempo toenemen van 30% tot bijna 50% van het toekomstig personeelsbestand op het LBSP. Het aantal (techniek)studenten in het voortgezet- en het beroepsonderwijs daalt echter. En omdat ontwikkelingen in het werkveld hard gaan, is ook aansluiting van de beroepspraktijk op het middelbaar laboratorium onderwijs een punt van aandacht.

Innovatie

‘In Nederlandse bedrijven en wetenschappelijke instellingen wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe, baanbrekende medicijnen. Hiermee is de geneesmiddelensector een belangrijke aanjager van de economische groei,’ aldus Gerard Schouw, directeur van de VIG. Hij is blij met de toekenning, want goed opgeleide mensen zijn cruciaal.
‘De investeringen van geneesmiddelbedrijven versterken de autonomie van ons land en onze Europese buren op het gebied van geneesmiddelproductie. Voldoende en goed opgeleid mbo-talent is broodnodig voor een bruisend innovatieklimaat.’

Met de subsidie kunnen de partners de gezamenlijke plannen voor toekomstbestendig, flexibel en hybride onderwijs gaan uitvoeren. Ook staan tal van acties op stapel om de instroom van studenten middelbaar laboratoriumonderwijs (MLO) te bevorderen en de bekendheid met de MLO-student in het werkveld te vergroten.

Meer over CIV Bio Sciences