06-05-2020

Subsidies voor onderzoek COVID-19

Vanaf 1 mei is het mogelijk om bij ZonMw subsidie aan te vragen voor onderzoeken naar de preventie, diagnostiek, en de behandeling van COVID-19. De deadline voor het indienen van een projectidee is 14 mei.

In totaal is er een budget van € 27 miljoen beschikbaar gesteld door de ministeries van VWS, OCW en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De onderzoeken moeten bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van COVID-19 op korte en langere termijn en nieuwe kennis genereren over deze infectieziekte.

Maatschappelijke gevolgen
Daarnaast kan er vanaf 6 mei subsidie aangevraagd worden voor onderzoeken naar de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Dit nieuwe ‘second wave’ onderzoeksprogramma van ZonMw richt zich meer op kennis en praktische oplossingen die de negatieve gevolgen van de pandemie kunnen beperken.

Website ZonMw