13-07-2021

Takeda lid Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water

Antibiotica resten in water
Takeda Nederland is lid geworden van het Nederlandse Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water, een publiek-private samenwerking die is opgericht om de verspreiding van antimicrobiële resistentie (AMR) via oppervlaktewater tegen te gaan.

Aarnoud Overkamp, algemeen directeur Takeda Nederland: ‘Wij nemen het belang van duurzaamheid serieus. Door het toenemende aantal bacteriën dat resistent is geworden tegen antibiotica, kan antimicrobiële resistentie veel medische vooruitgang teniet gaan doen. Daarom sluiten wij ons aan bij dit Consortium.’

Publiek-private samenwerking

Het Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water, dat een jaar geleden werd opgericht, richt zich specifiek op het terugdringen van de verspreiding van AMR via afval- en oppervlaktewater binnen en buiten Nederland. Het Consortium bestaat momenteel uit 20 publieke en private organisaties uit de watersector, de gezondheidszorg en de geneesmiddelensector. Het Consortium bundelt kennis van, en ervaring met technologische oplossingen voor AMR. Daarnaast onderzoekt het Consortium nieuwe oplossingen voor uiteenlopende lokale en centrale toepassingen.

Boehringer Ingelheim

Takeda is het tweede lidbedrijf van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) dat zich aansluit bij het Consortium. Boehringer Ingelheim trad al eerder toe tot het samenwerkingsverband. ‘We hebben ons gecommitteerd aan ambitieuze doelstellingen om onze impact op de gezondheid, de maatschappij en onze planeet aanzienlijk te vergroten’, zegt Inge Rood, Head Regulatory Affairs bij Boehringer Ingelheim. ‘Bovendien is water stewardship een van onze pijlers. Geneesmiddelen uit afvalwater verwijderen lukt alleen door samen te werken en alle kennis en kunde samen te brengen. We zullen al onze expertise inzetten om antibiotica en andere geneesmiddelen zoveel mogelijk uit het afvalwater te verwijderen.’

Brede beweging

‘Het is goed om te zien dat het belang van antibioticaresistentie breed wordt erkend en dat steeds meer geneesmiddelenbedrijven zich aansluiten bij dit publiek-private initiatief’, zegt Brigit van Soest-Segers, programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie (VIG, Bogin, Neprofarm en KNMP). Naast Takeda en Boehringer Ingelheim, zijn ook Teva en Sandoz actief als partner in het Consortium. ‘Alleen samen en cross-sectoraal kunnen we dit veelkoppige monster aanpakken. Ik hoop dat andere bedrijven uit de geneesmiddelensector het voorbeeld volgen en zich ook aansluiten.‘

Whitepaper

De ambities van het Nederlandse Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water sluiten aan bij de doelstellingen van het overheidsprogramma ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’. Geneesmiddelenbedrijven zijn via de Coalitie Duurzame Farmacie nauw betrokken bij deze ketenaanpak. Recent hebben de partners een whitepaper uitgebracht waarin het Consortium adviseert om in te zetten op zuivering aan de bron (afvalwater van ziekenhuizen en zorginstellingen), omdat de concentraties antibiotica- en medicijnresten daar hoog zijn en er veel duurzame innovatieve mogelijkheden zijn. Samenwerking tussen geneesmiddelensector, gezondheidszorg en watersector is daarbij cruciaal.

AMR Action Fund

Ook op mondiaal niveau is er steeds meer aandacht voor antibioticaresistentie. Op 9 juni 2020 werd een nieuw actiefonds voor AMR gelanceerd, waarbij 23 toonaangevende biofarmaceutische bedrijven toezegden bijna een miljard dollar te investeren om het instortende onderzoek en ontwikkeling van antibiotica te redden. Het partnerschap heeft tot doel om tegen 2030 tussen de twee en vier nieuwe antibiotica bij de patiënten te brengen en de broodnodige langetermijnbeleids- en stimuleringsoplossingen te faciliteren.

Whitepaper ‘Verwijdering van antibiotica- en medicijnresten uit water urgent’