01-09-2020

Takeda Nederland doneert geld aan stichting voor IC-nazorg

Takeda heeft een schenking gedaan van € 10.000,- aan Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC), een stichting die zich richt op IC-nazorg. De medewerkers van Takeda brachten het geld bijeen met een gezamenlijke, sportieve activiteit.

‘Het coronavirus heeft het belang van familie en patiëntgerichte IC-zorg en nazorg in Nederland hoog op de agenda gezet’, zegt Aarnoud Overkamp, algemeen directeur Takeda Nederland. ‘FCIC - opgericht door IC-professionals, onderzoekers en (voormalig) IC-patiënten en naasten - vervult een belangrijke rol in de educatie en bewustwording over deze thema’s.’

IC-nazorg
De coronacrisis heeft volgens Lilian Vloet, voorzitter FCIC, geleid tot meer aandacht voor goede IC-nazorg. ‘Een IC-opname kan traumatisch zijn voor de patiënten en hun gezin. Het is belangrijk dat educatie en bewustwording over het Post Intensive Care Syndroom worden verbeterd, net als de begeleiding en revalidatie na ontslag van de IC.’ Jaarlijks belanden er circa 80.000 mensen op de intensive care.
‘Wij waarderen de donatie van Takeda zeer’, zegt Marianne Brackel, voorzitter van patiëntenvereniging IC Connect en bestuurslid van FCIC. ‘Deze kan ons helpen bij onze activiteiten de impact van een IC-opname voor patiënten en hun naasten zoveel mogelijk te beperken.’