18-10-2022

Gerard Schouw: ‘Terecht veel aandacht voor preventie bij aanpak volksziektes’

Obesitas shutterstock
Voor de jaren 2023-2025 trekt het kabinet 300 miljoen uit voor onderzoek, preventie en behandeling van drie volksziektes kanker, obesitas en dementie. De besteding hiervan is onder andere gericht op preventie.

Belangrijke risicofactoren voor het ontstaan van de drie volksziektes zijn leefstijl, omgevingsfactoren of persoonsgebonden factoren. Het ministerie van VWS investeert daarom ruim de helft van de te besteden middelen in het stimuleren van een gezonde leefstijl en het realiseren van een groene beweegvriendelijke leefomgeving.

Breder kader

‘Terecht dat er veel aandacht is voor preventie bij de aanpak van volksziekten’, zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Ook is het belangrijk om preventie in een breder kader te zien. En dat gaat verder dan het verbeteren van leefstijl en de focus op risicofactoren, denk ook aan medische preventie. Zo zijn vaccins een belangrijk onderdeel van de preventie van ziekten maar ook bepaalde medicijnen zijn preventief.’

Nieuwe inzichten

Behalve aan de risicofactoren besteedt het kabinet een groot deel van de middelen aan het toegankelijk maken van de bevolkingsonderzoeken gericht op kanker, voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Nieuwe inzichten over hoe deze doelgroepen beter te bereiken, kunnen ook worden toegepast bij andere programma’s, zoals de HPV-vaccinatiecampagne, die een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van baarmoederhalskanker. Van de resterende middelen wordt veel ingezet op het tegengaan van obesitas, omdat deze ziekte tevens een risicofactor is voor het ontstaan van dementie en kanker, stelt VWS.

Preventieve oplossingen

Schouw: ‘De geneesmiddelensector speelt een cruciale rol in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe behandelingen en preventieve oplossingen voor aandoeningen waar steeds meer mensen mee te maken krijgen. Wij willen ons er sterk voor maken dat preventieve oplossingen een vanzelfsprekend onderdeel worden van de aanpak van deze ziektes.’

Kamerbrief over coalitiemiddelen voor onderzoek naar en de aanpak van dementie, obesitas en kanker | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl