12-10-2021

Terugblik VIG Medicijndialoog

VIG Boston ad Noorzee terugblik panel aan tafel
Samenwerking en een heldere meerjarenvisie. Deze woorden waren veelvuldig te horen tijdens de eerste editie van de VIG Medicijndialoog op 7 oktober. Het staat voor de kracht en potentie van de Nederlandse LSH-sector, maar het geeft ook aan dat deze alleen tot volle bloei kan komen als de overheid stabiliteit en continuïteit biedt voor de lange termijn.

Deelnemers uit de politiek, zorg en geneesmiddelensector bogen zich op 7 oktober in Nieuwspoort over de vraag of Nederland het ‘Boston aan de Noordzee’ kan worden? Zijn we klaar voor volgende uitdagingen zoals virussen en de groeiende antibioticaresistentie? Draagt een sterke geneesmiddelensector bij om ons land gezonder, weerbaarder en welvarender te maken? Na een presentatie van key note speaker Jan Peter Balkenende, gingen Kamerleden Aukje de Vries (VVD), Mustafa Amhaouch (CDA) en Gerard Schouw (directeur VIG) met elkaar in debat over deze vragen.

Workshops

In de ochtend gaven Clémence Ross-van Dorp (ambassadeur LSH-sector), Ida Haisma (directeur Leiden Bio Science Park), Carmen van Vilsteren (boegbeeld LSH-sector) en Thomas Grosfeld (Teammanager economie VNO-NCW) workshops over vier actuele thema’s gelieerd aan Boston aan de Noordzee. Tijdens het plenaire deel in de middag hielden de vier sprekers een korte pitch en legden de Kamerleden de uitkomsten uit de workshops voor.

Samenwerking

Het online publiek kreeg de mogelijkheid vragen te stellen aan de tafelgasten en te reageren op stellingen die werden voorgelegd. Algehele consensus was er over de kracht van (publiek-private) samenwerking, maar ook over de behoefte aan meerjarige visie van de overheid op het LSH-sector. Dagvoorzitter Anouschka Laheij verwoordde met treffend: ‘Je hebt elkaar nodig om verder te kunnen. De ambitie is er, nu alleen nog wat liefde en warmte. Alles is in huis om morgen te beginnen!’

Terugblik VIG Medicijndialoog

Video ‘Kan Nederland het Boston aan de Noordzee worden? Met Jan Peter Balkenende (voormalig minister-president), Kendalle Burlin O’Connell (president MassBio), Teun van Gelder (internist en klinisch farmacoloog, LUMC), Paul Peter Tak (CEO Candel Therapeutics) en Brigitte Drees (directeur Pivot Park).