08-09-2020

Toekomstagenda: Nederland pelotonleider medicijnen in Europa

Met de Toekomstagenda Geneesmiddelen wil de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) een versnelling geven aan de beschikbaarheid van nieuwe, soms levensreddende medicijnen. ‘We kúnnen de top 3 in Europa halen’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw.

In de Toekomstagenda presenteert de VIG drie terreinen waarop Nederland koploper van Europa kan worden: snellere en bredere toegang tot geneesmiddelen, beter en langer leven, en Life Sciences & Health innovaties.

Snelle toegang
Nederlandse patiënten moeten snel kunnen beschikken over de beste behandelingen die ze dringend nodig hebben. Maar de beschikbaarheid van het aantal nieuwe geneesmiddelen in Nederland holt helaas achteruit. We staan op de negende plek in Europa, blijkt uit het IQVIA 2020 onderzoek.
Schouw: ‘Nederland kan het beste jongetje van de klas worden. We moeten procedures versnellen, door onnodige regelgeving te schrappen en toelatingsprocedures gelijktijdig uit te voeren, in plaats van na elkaar. De sector neemt hierin het voortouw.’

Beter en langer leven
‘We willen minstens vijf jaar in goede gezondheid erbij in 2040’, zegt Schouw: ‘Bij beter leven zijn er tal van uitdagingen. Denk aan de bestrijding van dementie, antibioticaresistentie en duizenden ziektes waar nog geen geneesmiddelen voor zijn.’
Cruciaal daarbij is het verzamelen van data, zodat ziekten beter te voorspellen zijn, en het beter mogelijk is om te sturen op zinnige zorg.

Investeren in Life Sciences & Health
De coronapandemie maakt helder dat medicijnen en vaccins het onzichtbare raderwerk van onze samenleving zijn. Nederland moet een voortrekkersrol nemen bij het uitvinden van nieuwe vaccins en geneesmiddelen.
Schouw: ‘We hebben de kennis, kunde en infrastructuur om koploper te zijn van Europa. Noodzakelijk daarvoor is een voorspelbaar, transparant en consistent geneesmiddelenbeleid. In onze Toekomstagenda staan tal van maatregelen die ons op kop kunnen brengen.’

Samenwerken
De VIG wil samen met artsen, patiënten, apothekers, verzekeraars, de overheid en het bedrijfsleven werken aan een koploperspositie in het Europese peloton. ‘Honderdduizenden Nederlanders werken aan innovaties in de Life Science & Health sector. Alleen al de exportwaarde aan geneesmiddelen bedraagt ruim € 8 miljard. Daar liggen enorme kansen,’ aldus Schouw.

Toekomstagenda Geneesmiddelen

Animatie Toekomstagenda Geneesmiddelen

Vlog Gerard Schouw over Toekomstagenda Geneesmiddelen