04-10-2022

Toename kankerdiagnoses vraagt om meer preventie

Grafiek iknl alle vormen van kanker tezamen
Het aantal nieuwe kankerdiagnoses neemt de komende tien jaar flink toe, naar 156.000 diagnoses per jaar in 2032. Dat komt vooral door de vergrijzing en een ongezonde leefstijl.

Ter vergelijking: in 2019 waren er 118.000 diagnoses. De toename is voor het grootste deel niet meer te voorkomen, aldus het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), dat de cijfers op 3 oktober publiceerde in een trendrapport. De Nederlandse bevolking wordt nu eenmaal ouder. Toch valt met meer inzet op preventie veel te bereiken om stijging van het aantal kankergevallen in de verdere toekomst te voorkomen.

Risicofactoren

In het trendrapport Kanker in Nederland - trends & prognoses tot en met 2032 schetst het IKNL de trends voor de komende tien jaar. Risicofactoren blijken onder andere roken, alcoholgebruik, weinig lichaamsbeweging en overgewicht. Huidkanker is de grootste stijger. Het aantal huidkankerdiagnoses neemt flink toe in de komende tien jaar, door overmatige blootstelling aan uv-straling van de zon en zonnebanken. Vandaar de noodzaak om meer aandacht te geven aan preventie. Meer focus op een gezond gewicht kan de opvallende stijging van kankersoorten gerelateerd aan overgewicht stoppen, zoals lever-, galweg-, slokdarm- en nierkanker. Bescherming tegen uv-straling van de zon is belangrijk om huidkanker te voorkomen.

Betere diagnostiek

Een deel van de groei in het aantal diagnoses komt door verbeterde vroegdiagnostiek. Artsen slagen er steeds beter in om kanker vroegtijdig op te sporen. Hoe eerder de ziekte ontdekt wordt, hoe beter de slagingskansen bij een behandeling. De behandelingsmogelijkheden voor kanker worden ook steeds beter. Alhoewel het aantal diagnoses dus toeneemt, neemt het risico om te overlijden aan kanker af. Er zijn steeds meer mensen die leven met of na kanker; vijf jaar na de diagnose kanker is nu nog ongeveer twee derde van de patiënten in leven. Dat is een enorme opgave voor de zorg.

Samenwerken

‘Het toenemende aantal kankerpatiënten legt een grote druk op de zorg en betekent veel persoonlijk leed voor mensen’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) in een eerste reactie. Als geneesmiddelenbedrijven zetten wij ons tot het uiterste in om de vroegtijdige opsporing en behandeling mogelijk te maken. Ook werken we graag samen met andere zorgpartijen aan (medische) preventie en het behoud van goede zorg. Door het passend en tijdig inzetten van geneesmiddelen zijn tal van verbeteringen te realiseren.’

VIG Medicijndialoog

Op 12 oktober organiseert de VIG de jaarlijkse VIG Medicijndialoog met als doel partijen bijeen te brengen rond de drie volksziekten die de zorg de komende jaren bedreigen: kanker, obesitas en Alzheimer. De cijfers en voorgestelde oplossingen van het IKNL komen daar zeker aan de orde. Thijs Merkx, voorzitter Raad van Bestuur van het IKNL, is een van de panelleden bij de VIG Medicijndialoog.

Trendrapport IKNL

VIG Medicijndialoog: meer info en aanmelden