29-08-2023

VIG tekent voor Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Bijsluiter Shutterstock 2254444945
Vindbare, begrijpelijke en toepasbare informatie over medicijnen is ontzettend belangrijk. Daarom tekende de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) in augustus een intentieverklaring, om partner te worden van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Donderdag 7 september organiseert Pharos – het expertisecentrum dat de werkzaamheden van de alliantie coördineert – een training over gezondheidsvaardigheden.

‘Niet iedere patiënt weet waarom en hoe zijn of haar geneesmiddel gebruikt moet worden’, zegt Anne Dreves, Project Lead Strategic Coalitions bij de VIG. ‘Begrijpelijke informatie helpt daarbij. Daarom zetten de VIG en haar lidbedrijven zich actief in voor heldere informatie over medicijnen. Juist omdat een medicijn zo essentieel kan zijn voor de kwaliteit van leven van patiënten.’
Bij de training die Pharos verzorgt voor VIG-lidbedrijven gaat het onder meer over het belang van toegankelijke informatie. Daarbij krijgen de bedrijven concrete aanknopingspunten om zaken te verbeteren. Een taalambassadeur van de Stichting ABC biedt ondersteuning bij de workshop.

Novartis

‘Bij toegang tot geneesmiddelen denken we vooral aan registratie en vergoeding’, zegt Helma Dollevoet, Country Head Communication & Patient Engagement bij Novartis. ‘Maar toegang bieden tot onze innovatie gaat verder dan dat. Het houdt ook in dat onze informatie te begrijpen en toe te passen is voor iedereen óók voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.’
Dollevoet vervolgt: ‘Het belang van gezondheidsvaardigheden wordt breed onderkend. We lezen het terug in beleidsstukken als het Kader Passende Zorg en het Integraal Zorgakkoord. Ook Novartis heeft gezondheidsvaardigheden tot prioriteit gemaakt. Begin 2022 hebben wij ons, als eerste innovatieve geneesmiddelenbedrijf, aangesloten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Als lid beloof je je in te zetten om de gezondheidszorg toegankelijker te maken.’

Novartis is gestart met het begrijpelijker maken van informatie voor patiënten. ‘Collega’s die materialen maken voor patiënten hebben deelgenomen aan een cursus Begrijpelijk schrijven van het VU Taalcentrum. En we leggen de laatste hand aan videoformats, waarin we informatie uit de bijsluiter eenvoudig uitleggen. Ook creëren we zowel intern als extern bewustzijn voor het thema. Zo hebben we een interne health literacy awareness dag georganiseerd. Twee taalambassadeurs kwamen vertellen waar zij tegenaan lopen in de zorg, wanneer je niet goed kunt lezen. En collega’s konden in een heuse escape caravan ervaren hoe het is om beperkte gezondheidsvaardigheden te hebben. Ook hebben we een driedelige podcastserie opgenomen, waarin vanuit drie perspectieven het belang van gezondheidsvaardigheden wordt geschetst: de wetenschap, een ervaringsdeskundige en een patiëntenvereniging.’

'Bij personalized medicine hoort ook personalized informatie’, zegt Dollevoet. ‘We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat alle medicijngebruikers, ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, onze informatiematerialen begrijpen en juist kunnen toepassen.’

‘Nooit geweten dat zoveel mensen onze teksten niet altijd begrijpen’

MSD

Ook MSD zet zich in voor toegankelijke informatie. In een verklaring zegt het bedrijf: ‘Het is niet genoeg om alleen effectieve medicijnen te maken. We moeten er ook voor zorgen dat patiënten de informatie die ze nodig hebben, begrijpen. Daarom zijn we een project over gezondheidsvaardigheden gestart. Binnen dit project hebben we een workshop georganiseerd over begrijpelijk schrijven. Het doel hiervan is bijsluiters en andere gezondheidsinformatie leesbaarder te maken. Zo is deze makkelijker te begrijpen voor patiënten van alle achtergronden. Ook kan iedereen binnen MSD een e-learning begrijpelijk schrijven volgen. Een MSD-collega was verbaasd na de workshop: ‘Nooit geweten dat zoveel mensen onze teksten niet altijd begrijpen. Een ander zei: Niet moeilijk doen als het makkelijk kan. Dit wordt door iedereen gewaardeerd.’
MSD doet ook mee in een pilot die wordt gecoördineerd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Hierin wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor een verkorte bijsluiter: een korte en visuele vorm van medicijninformatie als aanvulling op de officiële bijsluiter. Met een vragenlijst wordt bij patiënten gepolst wat ze ervan vinden.

VIG-partnerpagina Alliantie Gezondheidsvaardigheden