15-10-2019

‘Transparantie over prijsstelling medicijnen heeft zijn prijs’

De roep om transparantie over prijzen en kosten van medicijnen is begrijpelijk. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan volledige transparantie. Dat zegt gezondheidseconoom Marc Pomp in een opiniebijdrage in Het Financieele Dagblad.

Pomp snijdt diverse dilemma’s aan. Meer openbaarheid over netto-inkoopprijzen van geneesmiddelen voor ziekenhuizen, leidt uiteindelijk tot lagere kortingen en dus hogere prijzen, betoogt Pomp. Dat komt doordat openbaarheid het voor geneesmiddelenbedrijven makkelijker maakt om hun gedrag op elkaar af te stemmen.

Internationaal
Daarnaast zorgt openbaarheid ervoor dat kortingen in Nederland doorwerken in de prijzen in andere landen. Hierdoor zijn bedrijven op termijn minder geneigd om kortingen te geven. ‘Anders dan voorstanders van transparantie denken, zijn internationale prijsverschillen wenselijk’, aldus Pomp. Als er niet kan worden gedifferentieerd in prijzen tussen verschillende landen, moeten armere landen ook hoge prijzen betalen voor geneesmiddelen. Patiënten zijn daar uiteindelijk de dupe van.

Niet terugverdiend
Er zitten ook haken en ogen aan transparantie over de kosten van geneesmiddelen, geeft Pomp aan. Als bedrijven per individueel geneesmiddel de prijs moeten onderbouwen op basis van kosten, zou je bijvoorbeeld voor sommige medicijnen moeten concluderen dat de prijs omhoog moet. Pomp verwijst hierbij naar een Jama publicatie, waaruit blijkt dat de afgelopen twee decennia bij veel nieuwe kankergeneesmiddelen de ontwikkelingskosten niet zijn terug verdiend. Dat gold voor 27 van de 99 onderzochte kankergeneesmiddelen die in de periode van 1989 tot en met 2017 op de Amerikaanse markt zijn gekomen.

Dit artikel is verschenen in Het Financieel Dagblad van 13 oktober 2019
Het auteursrecht is voorbehouden aan het Financieele Dagblad
Link website FD