16-12-2019

Transparantieregister werkt

Het Transparantieregister Zorg (TRZ) is doeltreffend en functioneert op hoofdlijnen goed. Daarmee levert het Transparantieregister een belangrijke bijdrage aan de transparantie van financiële relaties in de zorg in Nederland.

Dat schrijft minister Bruins (Medische Zorg) maandag in een brief aan de Kamer naar aanleiding van een evaluatie van het Transparantieregister Zorg, uitgevoerd door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Bruins spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen die zijn geleverd door de partijen die zijn aangesloten bij het register.

Volledig en juist
Het IVM concludeert dat de gegevens in het Transparantieregister Zorg volledig en juist zijn volgens de normen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR). Verder constateert zij dat het grootste deel van de meldingen gaat over sponsoring en dienstverlening in ziekenhuizen. Om het Transparantieregister nog gebruiksvriendelijker te maken voor het algemene publiek, doet het IVM een aantal aanbevelingen.

Openbaarmaking
Het algemene beeld is dat geneesmiddelenbedrijven, ziekenhuizen, medisch-specialisten en andere zorgverleners geen problemen hebben met het openbaar maken van en media-aandacht voor financiële transacties, en dat die ook niet van invloed zijn op het aangaan van financiële relaties of op de hoogte van de bedragen. Wel vinden geneesmiddelenbedrijven de verplichte meldingen aan het Transparantieregister arbeidsintensief.

Meer inzicht
‘Goed om te zien dat het Transparantieregister doet wat het moet doen’, zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in reactie op de Kamerbrief. ‘Nederlanders krijgen steeds meer inzicht in de financiële relaties tussen geneesmiddelenbedrijven, artsen en patiëntenorganisaties. Daarmee lopen we voorop. We kijken altijd hoe het nóg beter kan, dus we gaan serieus aan de slag met de aanbevelingen.’

Over het Transparantieregister Zorg
In het openbare Transparantieregister Zorg is te zien welke betalingen zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties krijgen van leveranciers. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vergoedingen van leveranciers aan artsen voor kennisinbreng bij specifieke zorgvragen, zorgprojecten of wetenschappelijke congressen. Doelstelling van het TRZ is om het algemene publiek inzicht te geven in financiële relaties tussen bedrijven in de genees- en hulpmiddelensector en zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. De uitvoering van het register is ondergebracht bij een onafhankelijke Stichting TRZ.

Reactie Stichting TRZ op evaluatie