23-07-2021

Transparantieregister Zorg 2020: minder financiële relaties

Transparantieregister logo
Het aantal financiële relaties tussen individuele zorgprofessionals enerzijds en farmaceuten en leveranciers van medische hulpmiddelen anderzijds is in 2020 gehalveerd. Dit komt door de coronacrisis.

De vergoedingen die werden betaald ten behoeve van nascholingen en samenkomsten daalden door de coronabeperkingen met 70% ten opzichte van 2019. Toch is het totaalbedrag van € 81 miljoen vergelijkbaar met andere jaren.

Jaarlijks overzicht
Het Transparantieregister Zorg publiceert jaarlijks de financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. In dit register melden leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zelf hun relaties aan, die worden gecontroleerd door de CGR en GMH in lijn met de geldende gedragscodes ter voorkoming van belangenverstrengeling. De werking van het Transparantieregister wordt jaarlijks geëvalueerd door het Ministerie van VWS.

Minder samenkomsten en nascholing
De lockdown en aangescherpte regels rondom samenkomsten en nascholingen zijn de voornaamste redenen dat de cijfers van het Transparantieregister Zorg een ander beeld laten zien dan in 2019. Uit de analyse van de jaarcijfers over 2020 blijkt dat het aantal financiële relaties met zorgprofessionals en ook zorginstellingen afnam terwijl het gemiddelde bedrag per relatie steeg. Het totaalbedrag in 2020 bleef hierdoor vergelijkbaar met 2019. Als gevolg van uitblijvende nascholing en bijeenkomsten, daalde de financiële waarde van de relaties tussen geneesmiddelenbedrijven, zorginstellingen, zorgprofessionals en patiëntenorganisaties van € 64 naar € 59 miljoen. Daarentegen groeide opnieuw het aantal leveranciers van medische hulpmiddelen dat zijn relaties meldt in het Transparantieregister: van 67 bedrijven in 2019 naar 73 in 2020. Mede hierdoor steeg de totale waarde van de medische hulpmiddelensector van € 17 naar € 21 miljoen.

Strijd tegen corona
De samenwerking tussen zorgaanbieders en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is bepalend voor medische vooruitgang en betere zorgverlening aan patiënten. De strijd tegen corona geeft hier goede voorbeelden van, waarbij bedrijven gratis materialen en personeel ter beschikking hebben gesteld. Daarnaast hebben bedrijven bijgedragen aan grotere zorgprojecten die waren gericht op de continuïteit van reguliere zorg tijdens corona, zoals het bevorderen van zorg op afstand met moderne technieken en thuishulp.

Controle aan de hand van de geldende gedragscodes
Er gelden strenge regels voor samenwerking om te garanderen dat samenwerking tussen zorg en bedrijfsleven verantwoord en transparant plaatsvindt, waarbij patiëntbelang en integer handelen voorop staat. Uit een steekproef van de CGR (stichting Code Geneesmiddelenreclame) en GMH (stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen) van vijftien relaties uit het Transparantieregister Zorg blijkt dat de regels over het algemeen goed worden nageleefd, maar dat in een aantal gevallen verbeteringen mogelijk zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de onderbouwing van de uitvoering van de financiële relaties nadat de onvoorziene omstandigheden van de coronacrisis zich voordeden.

Positieve evaluatie door VWS
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in 2019 en 2020 de opdracht van het Ministerie van VWS gekregen om het Transparantieregister Zorg te evalueren. Dit gebeurt door een 180-graden vergelijking van de gegevens uit het TRZ met de gegevens over de financiële relaties van BIG-geregistreerde zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Het IVM concludeert bij de evaluatie in 2020 dat de gemelde financiële relaties volledig en juist zijn. De eerdere aanbevelingen om de website gebruiksvriendelijker te maken, zijn goed opgevolgd.

AP kritisch over wetsvoorstel Transparantieregister Zorg

Kengetallen Transparantieregister Zorg 2020

Aangesloten koepelorganisaties