28-07-2020

Transparantieregister Zorg in 2019

De financiële relaties in de zorgsector over 2019 staan sinds vandaag op de volledig vernieuwde website van Transparantieregister Zorg.

De relaties tussen leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties laten ten opzichte van 2018 weer een lichte stijging zien. Het aantal bedrijven dat zijn relaties meldt bij het register steeg met 8% procent naar 168.

Meldplicht

In het openbare Transparantieregister Zorg is te zien welke betalingen zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties ontvangen van leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vergoedingen van leveranciers aan artsen voor kennisinbreng bij specifieke zorgvragen, zorgprojecten of wetenschappelijke congressen.

Zodra een bedrijf in een jaar meer dan € 500 aan een zorgverlener of zorginstelling betaalt, moet het bedrijf dit melden bij het Transparantieregister Zorg. Deze meldplicht draagt ibj aan een verantwoorde, integere relatie tussen bedrijven en zorgverleners.

Cijfers 2019
Het register focust op relaties in de zorgsector met leveranciers van geneesmiddelen (bijna 80% van de totale waarde), medische hulpmiddelen (20%) en diergeneesmiddelen (0.5%). In totaal meldden de deelnemende bedrijven in 2019 voor € 82 miljoen aan financiële relaties, een stijging van 2%.

Het aantal relaties met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties dat in het register is opgenomen, bleef met circa 16.000 stabiel. Het gemiddelde bedrag dat een zorginstelling in totaal van de meldende bedrijven kreeg, steeg vorig jaar met 3% naar € 59.000. Het gemiddelde bedrag dat een individuele zorgprofessional ontving, daalde van € 2.440 (2018) naar €2.247.

Bij individuele zorgverleners gaat het vooral om dienstverlening, zoals het optreden als spreker, deelname aan een adviesraad of algemene consultancy (honorarium en onkosten). Bij zorginstellingen zijn de betalingen met name voor het ontwikkelen van nascholingsprogramma’s en zorgprojecten, zoals de opzet van een register om een behandeling te evalueren, of voor de aanschaf van een medisch hulpmiddel.

Goed nageleefd
Uit de rapportages van de CGR (stichting Code Geneesmiddelenreclame) en GMH (stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen) van vijftien relaties uit het Transparantieregister Zorg blijkt dat de regels goed worden nageleefd.

Evaluatie
In de evaluatie door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) onder leiding van toenmalig minister Bruins (Medische Zorg), is het Transparantie positief beoordeeld. Het register functioneert goed en is volledig. Met het verbeterpunt, het gebruiksvriendelijker maken van het register, is het Transparantieregister aan de slag gegaan. Het resultaat is een nieuwe website met een goed zoeksysteem, waarin het algemene publiek gemakkelijker de relaties van zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties kan opzoeken.

Lees hier het volledige bericht Transparantieregister Zorg 2019