09-02-2021

Twee jaar na invoering FMD; controle 6 miljoen geneesmiddelen per week

controle geneesmiddelen
Sinds de start van de Falsified Medicines Directive (FMD) twee jaar geleden, worden wekelijks zes miljoen geneesmiddelen gecontroleerd door het Nederlands Medicijn Verificatie Systeem. Tot nu toe was er in Nederland één keer een vervalste verpakking.

Vanaf 9 februari 2019 moet elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Dit nummer wordt door apotheken en groothandels gecontroleerd. Dit controlesysteem is in het leven geroepen om de patiëntveiligheid te vergroten door te voorkomen dat vervalste medicijnen in het reguliere distributiekanaal terecht komen.

Grote inspanning

In Nederland ziet de Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) toe op de uitvoering van het FMD. Frederik Zevenbergen, directeur van NMVO: ‘We zien dat de FMD is geïmplementeerd in de werkprocessen van al onze gebruikers en dat het NMVS stabiel functioneert. We zijn goed met elkaar op weg om ervoor te zorgen dat vervalste medicijnen niet hun weg vinden naar de patiënt. Prioriteit heeft het verder verminderen van het aantal onterechte alerts tot een alert rate van 0,01%.’
Hierbij trekt de NMVO samen op met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, BG Pharma, KNMP en BOGIN.