17-11-2020

Twee VIG Talks: Toekomstagenda en oncologie

De komende weken zijn er twee VIG Talks. Donderdag 19 november spreken Marcel van Raaij en Annemiek Verkamman over de Toekomstagenda Geneesmiddelen en FAST. Op 3 december is er een VIG Talk over oncologie, met Koos van der Hoeven en Peter Kapitein.

Hoe zorgen we ervoor dat we in 2040 vijf jaar langer leven in goede gezondheid? Hoe garanderen we de toegang tot innovatieve geneesmiddelen? En hoe houden we de zorg betaalbaar voor de ouder wordende bevolking? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de VIG Talk van donderdag 19 november over de Toekomstagenda Geneesmiddelen en FAST, van 16.00 tot 17.00 uur.

FAST

Sprekers op 19 november zijn Marcel van Raaij (directeur Geneesmiddelenbeleid en Medische Technologie, ministerie VWS) en Annemiek Verkamman (managing director HollandBio). Het vertrekpunt bij de discussie is de Toekomstagenda Geneesmiddelen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).
Marcel van Raaij geeft onder meer een toelichting op FAST: Future Affordable and Sustainable Therapies, een initiatief van onder andere het ministerie van VWS voor toekomstige therapieontwikkeling. Doel van FAST is de therapieën van morgen optimaal van het laboratorium naar de individuele patiënt te brengen.

Moleculaire diagnostiek

De VIG Talk van donderdag 3 december draait om oncologie. Beide sprekers zullen ingaan op moleculaire diagnostiek bij kanker, die zorg op maat beter mogelijk maakt. De sprekers van deze VIG Talk zijn Peter Kapitein (voorzitter executive board Inspire2Live) en Koos van der Hoeven (directielid Hartwig Medical Foundation, internist-oncoloog en lid Adviescollege Code VIG).

Aanmelden

Tijdens beide VIG Talks kunnen deelnemers live – van 16.00 tot 17.00 uur – chatvragen stellen aan de sprekers. Gratis aanmelden is mogelijk via onderstaande linkjes. Deelnemers ontvangen kort voor de VIG Talk een linkje!