27-10-2020

Tweede Kamer: Europese aanpak geneesmiddelentekorten gewenst

Een algehele meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen die het kabinet oproept de problematiek rondom geneesmiddelentekorten meer vanuit Europees perspectief aan te pakken.

‘Wij zijn blij met de brede steun van de Tweede Kamer’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Een structurele oplossing voor geneesmiddelentekorten kan alleen opgelost worden door Europese samenwerking.’

Nationaal plan
Tijdens een debat op 15 oktober gaf minister Tamara van Ark (Medische Zorg) ook aan de voorkeur te hebben voor een Europese aanpak. Tegelijkertijd beloofde de minister de Tweede Kamer dat ze in het eerste kwartaal van 2021 met een inhoudelijke voortgangsbrief over plan van aanpak geneesmiddelentekorten komt.

Onderzoek Europese Commissie
De Europese Commissie komt naar verwachting eind dit jaar met een rapport waarin de oorzaken van geneesmiddelentekorten structureel in kaart worden gebracht. De Tweede Kamer roept de minister op om deze uitkomsten te betrekken bij het nader uitwerken van de plannen met betrekking tot geneesmiddelentekorten en IJzeren Voorraad.

IJzeren voorraad
De minister is nog steeds voorstander van het aanleggen van een ijzeren voorraad van vijf maanden van alle geneesmiddelen. Daarmee gaat het voorstel van Nederland veel verder dan plannen in andere Europese landen. Frankrijk maakt bijvoorbeeld een duidelijke keuze om voor essentiële geneesmiddelen een voorraad van twee maanden aan te leggen. De VIG is daarom geen voorstander van de oplossing om een ijzeren voorraad van vijf maanden voor álle geneesmiddelen aan te leggen. ‘Een dergelijke maatregel is disproportioneel, zorgt voor verspilling en is voor veel geneesmiddelen praktisch ook niet mogelijk’, zegt Schouw. ‘Denk aan geneesmiddelen en vaccins met een beperkte houdbaarheidsdatum of speciale transport- en opslageisen.’

Maatwerkoplossingen
De VIG gelooft veel meer in werkbare maatwerkoplossingen om geneesmiddelentekorten aan te pakken. Zo is het van groot belang om het Nederlandse beleid aan Europese beleidsvoorstellen te koppelen. De aangenomen motie in de Tweede Kamer voorziet hierin. Daarnaast is het echter van belang om bij de uitwerking van de plannen een lijst van geneesmiddelen op te stellen waarvan het logistiek en technisch niet mogelijk is om een voorraad aan te houden. Denk onder andere aan bloedproducten met een extreem beperkte houdbaarheid. De VIG is wel voorstander van het opstellen van een lijst op Europees niveau van ‘essentiële geneesmiddelen’ waarvan een voorraad voor moet worden aangelegd.

Lees ook Response to European Parliament’s Resolution on medicine shortages of 17 September 2020