02-03-2021

Tweede Kamer geeft moleculaire diagnostiek duw in de rug

Tweede Kamer geeft moleculaire diagnostiek duw in de rug
De Kamer nam vorige week enkele moties aan die een flinke impuls geven aan moleculaire diagnostiek. ‘Goed nieuws, want moleculaire diagnostiek is één op één verbonden met personalised medicines en draagt bij aan een volgende kwaliteitsstap in de zorg.’

Dat zegt Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Daarnaast kan moleculaire diagnostiek een belangrijke bijdrage leveren aan het gepast gebruik van geneesmiddelen en daarmee aan de betaalbaarheid van de zorg. Al met al betekent dit een flinke duw in de rug voor moleculaire diagnostiek.’

Met de moties werd op 25 februari ingestemd na de bespreking in de Tweede Kamer van de Initiatiefnota van Sazias (50PLUS), Van den Berg (CDA) en Veldman (VVD) over ‘Urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel’.

Snel betaaltitel

De Kamer roept de regering op om er voor te zorgen dat de uitgebreide, op Whole Genome Sequencing-gebaseerde DNA-test, voor patiënten met uitgezaaide kanker zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen enkele maanden) wordt opgenomen als te vergoeden zorg. De Kamer wil dat er geen tijd verloren gaat en pleit desnoods voor een tijdelijke betaaltitel. Zo krijgen patiënten met de hoogste unmet medical needs, waaronder patiënten met uitzaaiingen van een primaire onbekende tumor, en patiënten die uitbehandeld zijn, weer zicht op mogelijke behandelingen. Andere suggestie vanuit de Kamer is een uitbreiding van het programma ‘Veelbelovende zorg’, zodat hier niet alleen nieuwe behandelingen uit gefinancierd kunnen worden, maar ook innovatieve methoden van diagnostiek.

Actieve houding

De Kamer realiseert zich dat de kosten voor de baten uitgaan en vraagt van de regering daarom een actieve houding ten aanzien van moleculaire diagnostiek. Ze vragen om jaarlijks te bezien of eerdere pilots met betrekking tot moleculaire diagnostiek die geen vervolg kregen vanwege bijvoorbeeld te hoge kosten, opnieuw relevant kunnen worden. Ze vragen om opschaling van pilots. Ze zien een adequate bekostiging als een stimulans voor doorontwikkeling van moleculaire diagnostiek.

Dataverzameling

Voor onderzoek en verdere ontwikkeling van geschikte medicatie ziet de Kamer het grote belang van het delen data. Het betreft echter altijd gevoelige, persoonlijke informatie die alleen geanonimiseerd en met toestemming van de patiënt gebruikt mag worden. De Kamer wil dat de regering borgt dat er een eenduidig protocol is dat in heel Nederland gebruikt wordt, voor het verwerken en verstrekken van data alsmede een eenduidige wijze waarop deze gegevens worden bewaard. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden; er is al ervaring opgedaan met bestaande protocollen zoals die van de Hartwig Medical Foundation en het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis.