28-06-2022

Tweede Kamer ondersteunt innovatie in Nederland

Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft een scherp oog voor structurele stimulering van innovatie. Dat blijkt uit twee moties die dinsdag zijn aangenomen. ‘Een opsteker voor het bedrijfsleven én Nederland’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), in een eerste reactie.

De motie Van Strien (VVD) roept de regering op om te komen tot een door de ministeries van EZK en OCW tezamen met relevante partners opgestelde valorisatiestrategie en een bijbehorend actieplan. Het kabinet wordt opgeroepen om deze strategie en het actieplan uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 met de Kamer te delen. De moties is mede ondertekend door de Kamerleden Amhaouch (CDA), Van der Graaf (ChristenUnie) en Van Haga (Groep Van Haga).
De Kamerleden stellen in hun motie vast dat Nederland op het gebied van innovatie tot de absolute wereldklasse behoort, maar dat onze positie onder druk staat.
‘Innovatieve technologieën, diensten en producten kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland’, schrijven ze in de motie.

Stimulering R&D

De andere motie is van D66-Kamerlid De Jong. In deze motie wordt de regering verzocht de impact van de inflatie op de stimulering van innovatie door de Wbso te onderzoeken. De Wbso (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een stimuleringsregeling voor investeringen in research & development.

Opsteker

‘Dit is uitstekend nieuws’, zegt Gerard Schouw. ‘Duidelijk is dat Nederland veel in huis heeft, als het gaat om kennis en kunde. Dat stelden we vanuit de geneesmiddelensector al eerder vast, bijvoorbeeld in het kader van Boston aan de Noordzee. Maar we hebben de overheid nodig om alle mogelijkheden te faciliteren en stimuleren, bijvoorbeeld via infrastructuur, wetten en regels. In dat licht zijn deze twee moties absoluut een opsteker. We denken en praten graag mee over de verdere versterking van het innovatieklimaat in Nederland.’

Motie van Strien

Motie de Jong