14-03-2023

Tweede Kamer tast in duister over medicijnbezuiniging (GVS)

Kamerbrief minister geeft nog geen helderheid
GVS, Geneesmiddelen, verpakkingen, apotheek, vergoeding
De Tweede Kamer weet nog steeds niet hoe het kabinet de bezuiniging op het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) vanaf 1 januari 2024 wil doorvoeren. In een kabinetsbrief over de beschikbaarheid van medische producten meldde minister Kuipers maandagavond slechts dat de GVS-bezuiniging nog altijd gepland is voor 1 januari aanstaande.

In september trok minister Kuipers zelf de stekker (tijdelijk) uit het bezuinigingsplan, omdat de maatregel als onverstandig werd beschouwd in tijden van ernstige beschikbaarheidsproblemen. Een half jaar later weet nog altijd niemand wat de plannen van de minister met deze bezuinigingsmaatregel zijn. Dat terwijl deze maatregel vorig jaar voor veel opschudding zorgde bij patiënten, artsen, apothekers, bedrijven, in de media en in de Tweede Kamer. De verwachting is dat de bezuiniging miljoenen Nederlandse patiënten zal raken. Zij moeten ofwel bijbetalen voor hun geneesmiddelen ofwel overstappen naar andere middelen.

Lastige vragen

Dat het ministerie in zijn maag zit met deze GVS-bezuiniging, blijkt ook uit de ambtelijke adviezen aan minister Kuipers. Deze adviezen worden sinds 2021 verplicht openbaar gemaakt. De ambtenaren adviseren de minister nu niet in te gaan op het GVS. De ambtenaren verwachten dat het tot vragen zal leiden tijdens het jaarlijkse grote geneesmiddelendebat dat woensdag 22 maart plaatsvindt.

Kabinet verdeeld

In diezelfde beslisnota met ambtelijke adviezen zijn tevens passages weggelakt op grond van ‘eenheid van kabinetsbeleid’. Het lijkt er daarmee sterk op dat de GVS-bezuiniging inmiddels ook een splijtzwam binnen het kabinet is.

Geen draagvlak

Vorig jaar bleek in het zorgveld geen enkel draagvlak voor deze bezuiniging. Aan die situatie is niets veranderd, zo blijkt ook uit de zorgen over deze maatregel die zorgpartijen uiten in aanloop naar het debat van volgende week. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft meermaals haar zorgen geuit over het onnodige, onverstandige en onrealistische bezuinigingsplan dat miljoenen patiënten dupeert. De VIG heeft opgeroepen werk te maken van een daadwerkelijke en realistische modernisering van het vergoedingsbeleid.

Kamerbrief minister

Beslisnota bij Kamerbrief