23-11-2021

Kamer wil publiek-privaat expertisecentrum medicijnontwikkeling

Tweede Kamer
Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) een advies uitbrengt over de oprichting van een publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling. Een D66-motie van die strekking werd vorige week ingediend tijdens de begrotingsbehandeling OC&W en medeondertekend door dertien andere fracties.

De geneesmiddelensector omarmt het initiatief van de Tweede Kamer voor de oprichting van een dergelijk expertisecentrum: ‘Alle initiatieven die bijdragen aan de snellere toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen, juichen wij toe’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Efficiëntie door innovatie

Vorige maand verscheen het KNAW-rapport ’Meer efficiëntie door innovatie’. In dit advies concludeert het wetenschappelijk adviesorgaan dat de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen veel sneller en efficiënter kan, als er meer samenwerking en coördinatie is. Hiervoor is een open dialoog nodig tussen wetenschappers, farmaceutische industrie en regelgevers, aldus de KNAW.

Medicijnhub

De VIG sluit zich aan bij dit pleidooi. Schouw: ‘Samenwerking tussen alle betrokken partijen is cruciaal. De snelle ontwikkeling van coronavaccins is daar het bewijs van. Bovendien is een dergelijk expertisecentrum een mooie concrete stap op weg naar Nederland als dé medicijnhub van Europa (Boston aan de Noordzee). De geneesmiddelensector neemt graag deel aan een verdere dialoog met wetenschappers, patiënten en autoriteiten.’

Aanpak corona

De oproep om onderzoek te doen naar een expertisecentrum volgt uit de constatering van de Kamer (in de motie) dat zowel de wetenschap als geneesmiddelensector belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de aanpak van de coronacrisis. Maar ook uit het besef dat de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen door corona in een stroomversnelling is geraakt. De Kamer vindt dat Nederland de kans moet aangrijpen om een centrale rol te spelen in de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen.

De motie is hier te vinden.