05-07-2022

Tweede Kamer wil snellere toelating geneesmiddelen

Binnenhof hofvijfer tweede kamer
De Tweede Kamer stemde dinsdag over een zevental moties die zijn ingediend naar aanleiding van het debat over geneesmiddelenbeleid op 9 juni. Een grote meerderheid van de Kamer stemde voor een motie van de fractie Den Haan, mede ondertekend door DENK, de PvdA en GroenLinks, die het kabinet oproept om de toelating van geneesmiddelen in Nederland te versnellen.

Concreet vragen de vier partijen in hun motie de minister om gesprekken op te starten met het Zorginstituut en fabrikanten, over het inventariseren van de mogelijkheden voor kortere doorlooptijden van sluisgeneesmiddelen. Daarnaast willen de indieners dat er ook meer aandacht komt voor de toelating van extramurale geneesmiddelen. Dit kan onder meer door opheldering te verschaffen over toelatingsroutes en door het completeren van dossiers te versnellen.

Meer duidelijkheid nodig

‘Het is goed om te zien dat de Kamer blijvend oog heeft voor de doorlooptijden bij de toelating van medicijnen’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).
‘We zien al langer dat Nederlandse patiënten lang moeten wachten voordat zij toegang krijgen tot innovatieve geneesmiddelen. Als geneesmiddelensector bekijken we kritisch wat we zelf kunnen doen om de toelating te versnellen. Maar we zijn zeer gebaat bij meer duidelijkheid over de routes en procedures die we als sector moeten doorlopen.’
De VIG gaat graag in gesprek met de minister en het Zorginstituut, om samen tot snellere toelating te komen.

Pay for performance

De VVD pleit voor meer bekostiging op basis van behandelresultaat. Een motie die oproept het praktijkonderzoek naar deze zogenaamde pay for performance-modellen te versnellen en hiermee op korte termijn een pilot te starten werd overgenomen door de minister.

Bezuiniging GVS

De coalitie houdt vast aan de voorgenomen bezuiniging op het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Twee moties van de SP die erop gericht waren de gevolgen van deze bezuinigingen voor specifieke groepen te verzachten, werden door de coalitie weggestemd.

Moties Tweede Kamer