13-07-2021

Tweede Kamer zet belangrijke stappen in modernisering geneesmiddelenbeleid

Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft vorige week twaalf moties aangenomen die aandringen op modernisering van het geneesmiddelenbeleid, zoals het inventariseren van knelpunten rond de toegang tot innovatieve geneesmiddelen en het tegengaan van antibioticaresistentie. De VIG zet de belangrijkste initiatieven op een rij.

Onderzoek naar achterblijvende toegang tot innovatieve geneesmiddelen
De voltallige Tweede Kamer wil dat demissionair minister Van Ark in overleg gaat met patiëntenorganisaties en geneesmiddelenbedrijven en in kaart brengt welke belemmeringen er zijn voor de toegang van patiënten tot geneesmiddelen.

VIG-directeur Gerard Schouw: ‘De toegang van Nederlandse patiënten tot innovatieve geneesmiddelen staat onder druk, zeker in vergelijking met landen om ons heen. Het is daarom goed nieuws dat een grote Kamermeerderheid nu onderzoek wil naar deze knelpunten en versnelling van het toelatingsproces voor geneesmiddelen.’

Geen hogere eigen bijdrage voor patiënten
Door een unaniem aangenomen motie blijft de maximale eigen bijdrage van patiënten aan geneesmiddelen die vallen onder het geneesmiddelenvergoedingssysteem volgend jaar gelijk. Bijbetalingen door patiënten waren afgelopen jaren al gemaximeerd op €250, maar deze regeling liep af als gevolg van het einde van de kabinetsperiode. Door de aangenomen motie wordt voorkomen dat patiënten volgend jaar mogelijk meer moeten bijbetalen aan hun geneesmiddelen.

Vergoeding van uitgebreide DNA-test voor patiënten met uitgezaaide kanker
Patiënten met uitgezaaide kanker blijken slechte toegang te hebben tot een uitgebreide, persoonlijke DNA-test waarmee maatwerk in de verdere behandeling mogelijk wordt. Ondanks eerdere oproepen uit de Kamer blijkt de vergoeding nog altijd niet goed geregeld. De fractie Den Haan diende daarom, samen met de PvdA, met succes een voorstel in om de financiering van brede moleculaire DNA-diagnostiek voor deze groep patiënten alsnog zo snel mogelijk te regelen.

Nieuwe antibiotica van groot belang
Uit onderzoek blijkt dat antibioticaresistentie op termijn een wereldwijde gezondheidscrisis kan veroorzaken die de COVID-19 pandemie overtreft. De voltallige Tweede Kamer wil daarom dat ook Nederland zich inzet voor vernieuwende vormen van investeringen in (onderzoek naar) nieuwe antibiotica.