29-09-2020

Twijfel en vragen Tweede Kamer over aanpak geneesmiddelentekorten

Er is veel onduidelijkheid over de kabinetsaanpak van geneesmiddelentekorten en ijzeren voorraad. Het kabinet heeft hierover 156 kritische vragen vanuit de Tweede Kamer ontvangen.

‘Het onderwerp medicijntekorten leeft ontzettend, niet alleen onder Kamerleden, maar ook onder de vele patiënten,’ zegt VIG-directeur Gerard Schouw. ‘Wij delen deze zorgen en vragen de minister om de beschikbaarheid van geneesmiddelen absolute prioriteit te geven. Maar dan wel in Europees verband, om te voorkomen dat elk land op zijn eigen houtje grote voorraden geneesmiddelen gaat hamersteren. Dan ontstaan er juist méér dan minder tekorten en werkt verspilling van kostbare medicijnen in de hand’.

Europese oplossing
‘Daarbij moeten we ons realiseren dat het terugdringen van tekorten niet alleen een Nederlands probleem is, maar een Europees probleem’, zegt Schouw. ‘Daarom is het verstandig dat de Europese Commissie het initiatief heeft genomen om op een wetenschappelijke basis de oorzaken van tekorten van geneesmiddelen in kaart te brengen.’ Het onderzoek verschijnt naar verwachting eind 2020.

IJzeren voorraad
Schouw vindt het dan ook voorbarig dat de minister nu al een set van maatregelen aankondigt voor het aanleggen van een ijzeren voorraad van vijf maanden voor alle geneesmiddelen. ‘Eerst de feiten, dan de maatregelen. Die feiten komen uit het Europese onderzoek’, zegt hij. ‘In het ene land een voorraad aanhouden van een paar weken voor een beperkt aantal medicijnen en in Nederland van vijf maanden voor alle geneesmiddelen is disproportioneel en ontkent ook het vrije verkeer van goederen door de EU.’

Reporter Radio: bezwaren VIG worden gedeeld
Reporter Radio besteedde zondag ook aandacht aan geneesmiddelentekorten. Volgens gezondheidseconoom Xander Koolman en Bart van den Bemt (hoogleraar Goed Geneesmiddelgebruik), zetten zorgverzekeraars zoveel druk op de medicijnhandel om veelgebruikte medicijnen voor de laagste prijs te leveren, dat de zorg verschraalt. Uit onderzoek van het programma blijkt dat apothekers wekelijks minstens veertig patiënten moet teleurstellen, omdat een medicijn er niet is.

Prijsbeleid
De apothekers en hoogleraren houden het prijsbeleid van zorgverzekeraars daarvoor grotendeels verantwoordelijk. De prijzen van 80% van alle geneesmiddelen in Nederland zijn volgens hen laag in vergelijking met de landen om ons heen. Het gevolg daarvan is dat Nederland niet meer vooraan in de rij staat als medicijnen op de markt komen, stelt het radioprogramma.

Kamervragen Aanpak geneesmiddelentekorten en ijzeren voorraad

Uitzending Reporter Radio: Té zuinige zorgverzekeraars schaden patiënten