31-01-2023

Uitdagingen in de zorg vragen om slim pakketbeheer

Shutterstock apotheek
Grote zorguitdagingen moeten meegewogen worden in de beoordeling van nieuwe behandelingen, zo stelt de VIG in aanloop naar een Kamerdebat over toekomstbestendig pakketbeheer.

Op 25 januari heeft de Kamer inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de kabinetsbrief voor het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket voor vergoedingen. De VIG heeft vragen over de ambitieuze kabinetsvisie op het pakketbeheer.

‘Een verbreding en doordachte modernisering van het pakketbeheer levert een bijdrage aan het toegankelijk houden van de zorg’, aldus Wim de Haart, manager gezondheidseconomie en vergoeding bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘De toets op het basispakket is nu vooral gericht op kostenbeheersing, terwijl de uitdagingen in de zorg veel breder zijn. Steeds meer patiënten hebben zorg nodig, maar de krapte op de arbeidsmarkt neemt alleen maar toe. Patiënten wachten nu steeds langer op een behandeling, terwijl slimme en snelle inzet van innovatieve behandelingen de druk op de zorg juist kunnen verlichten. Om de zorg ook de komende jaren toegankelijk te houden, is het van belang dat het kabinet bij de verbreding van de toets op het pakket ook kijkt naar bijvoorbeeld de bijdrage van geneesmiddelen aan het oplossen van het personeelstekort of verduurzaming van de zorg.'

Nieuwe generatie

Daarnaast vraagt de VIG om een toekomstbestendig beoordelingskader voor een nieuwe generatie medicijnen. De beoordeling van nieuwe geneesmiddelen is een belangrijke stap voor geneesmiddelen om bij de patiënt te komen. Deze beoordeling moet zorgvuldig gebeuren maar loopt vast, omdat de toegangsprocedures tot het verzekerde pakket niet geschikt zijn voor deze nieuwe behandelingen. Hierbij gaat het om medicijnen die steeds meer gepersonaliseerd zijn, voor kleinere groepen patiënten. De Haart: ‘De huidige criteria die worden gebruikt bij het beoordelen of medicijnen in het basispakket moet worden meegenomen, werken eenvoudigweg niet meer.‘

Ja, mits principe

Er zijn verschillende procedures om te beoordelen of geneesmiddelen tot het verzekerde pakket behoren, uitgevoerd door het Zorginstituut of zorgverzekeraars. Pakkettoelating is daardoor ingewikkeld, onvoorspelbaar en inconsistent en kan lang duren waardoor patiënten, artsen en geneesmiddelenbedrijven steeds langer moeten wachten op toegang tot nieuwe behandelingen.

‘Anders dan bij andere zorg worden geneesmiddelen niet automatisch vergoed, maar getoetst op basis van een strikt ‘Nee, tenzij' principe’, licht De Haart toe. 'Als we uitgaan van een positieve (‘Ja, mits’) grondhouding tegenover het toelaten van innovaties houden we het verzekerde pakket bij de tijd, rekenen we af op data uit de praktijk en kunnen patiënten profiteren van state of the art behandelingen. Daar kan eigenlijk niemand tegen zijn.'