19-03-2020

Update Gilead Sciences over experimenteel middel behandeling coronavirus

Gilead werkt wereldwijd samen met gezondheidsautoriteiten aan de ontwikkeling van een experimenteel geneesmiddel voor de behandeling van patiënten met het nieuwe coronavirus (COVID-19).

Remdesivir is een experimenteel (breed-spectrum) antiviraal middel, dat nog nergens officieel is goedgekeurd of geregistreerd voor enige toepassing. Het middel heeft in vitro en in vivo activiteit aangetoond in diermodellen tegen de virale pathogenen MERS en SARS. Dit zijn ook coronavirussen en structureel vergelijkbaar met COVID-19. De beperkte preklinische gegevens over remdesivir in MERS en SARS geven aanwijzigingen dat het mogelijk ook werkt bij COVID-19, aldus Gilead.

Experimenteel
Gilead benadrukt dat het om een experimenteel geneesmiddel gaat dat tot op heden slechts bij een klein aantal patiënten met COVID-19 is getest. Begin maart zijn twee fase 3 klinische studies gestart om de veiligheid en de doeltreffendheid van remdesivir te testen bij volwassenen die gediagnosticeerd zijn met COVID-19. Ook werkt Gilead mee aan meerdere klinische studies in China en aan een wereldwijde klinisch onderzoek onder leiding van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Hiervoor heeft Gilead medicijnen gedoneerd en wetenschappelijke kennis gedeeld.

Compassionate use
Daarnaast zet zich Gilead onverminderd in remdesivir beschikbaar te maken voor artsen voor compassionate use, om zo een klein aantal ernstig zieke patiënten met een bevestigde COVID-19 infectie en ernstige klinische symptomen te kunnen behandelen.

Samenwerking
Bij het onderzoek en beschikbaar stellen van het nieuwe middel werkt Gilead nauw samen met onder andere de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Department of Health and Human Services (DHHS), National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID) en Department of Defense (DoD) - CBRN Medisch, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en individuele onderzoekers en clinici. In Nederland is er afstemming met het RIVM aangaande toegang tot remdesivir.

Persbericht: Gilead Sciences Update On The Company’s Ongoing Response To COVID-19

Persbericht: Gilead Sciences Initiates Two Phase 3 Studies of Investigational Antiviral Remdesivir for the Treatment of COVID-19

RIVM over remdesivir