19-03-2019

Update Green Deal ‘Duurzame zorg’

Brigit van Soest-Segers
In oktober zette de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen haar handtekening onder de Green Deal 'Duurzame zorg'. De eerste plannen om de sector verder te verduurzamen krijgen vorm. Brigit van Soest-Segers, programmamanager Duurzaamheid, geeft een update.

Van Soest-Segers is in januari 2019 aangesteld door Bogin (Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland), Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en Neprofarm (fabrikanten en importeurs van zelfzorggeneesmiddelen) om duurzaamheid op de kaart te zetten en activiteiten in kaart te brengen, te initiëren en te coördineren.

Vier pijlers

De Green Deal sluit aan bij het Klimaatakkoord, waarin 123 zorgorganisaties hebben afgesproken de CO2-uitstoot terug te dringen tot nagenoeg nul. Daarnaast is de Green Deal gericht op het verhogen van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg. De geneesmiddelensector heeft zich ook gecommitteerd aan de Green Deal. Daarbij staan vier pijlers centraal: zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water, een gezonde leefomgeving en uiteraard CO2-reductie.

Verpakkingen

Op het gebied van 'zuinig gebruik grondstoffen' ligt er al een concreet stappenplan, vertelt Van Soest. Samen met Bogin, Neprofarm, en KNMP heeft de Vereniging het Brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld. 'De inkt ervan is net droog', aldus Van Soest. In het Brancheplan, dat een vervolg is op het plan van 2015-2018, staan voorstellen om de verpakkingen in de geneesmiddelensector en zelfzorg te verminderen én te verduurzamen voor de periode 2019-2022. 'De geneesmiddelensector is zwaar gereguleerd en producten en verpakkingen moeten voldoen aan de eisen van nationale en internationale toezichthouders', zegt Van Soest. 'Het is dus vrij complex om hier veranderingen door te voeren. Toch zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld door het voorkomen van verspillingen van geneesmiddelen, en dus ook van verpakkingen, het recyclen van doordrukstrips, en op termijn het vervangen van de papieren bijsluiter door digitale informatie.'

Medicijnresten

Medicijnresten in het water is een actueel en urgent thema, waar de samenleving zich steeds meer zorgen over maakt, geeft Van Soest aan. Elk jaar belandt minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater in Nederland (bron: RIVM). De Vereniging neemt samen met de brancheverenigingen, overheid, ziekenhuizen, drinkwaterbedrijven en waterschappen deel aan de 'Ketenaanpak Medicijnresten uit Water', een integrale aanpak om de hoeveelheid geneesmiddelenresten in het water terug te dringen. 'Maar het is vaak niet mogelijk om geneesmiddelen beter afbreekbaar te maken; daarom zijn ze juist ook effectief in je lichaam', legt Van Soest uit. 'De bijdrage vanuit de geneesmiddelensector ligt vooral op het vlak van het voorkomen van verspillingen, Goed Gebruik Geneesmiddelen, overdragen van kennis en het verkennen van slimme innovaties.'

Gezonde leef- en verblijfsomgeving

De Universiteit van Amsterdam is deze maand gestart met een onderzoek naar de risico's voor mens en milieu in internationale productieketen van geneesmiddelen. 'Het initiatief tot het onderzoek volgde op een uitzending van Zembla vorig jaar over de productieomstandigheden bij enkele geneesmiddelenproducenten in India', vertelt Van Soest. 'Naar aanleiding hiervan stelden zorgverzekeraars, bedrijven en ministerie van Buitenlandse Zaken de vraag welke risico\u2019s er zijn te identificeren en wat onze handelingsperspectieven zijn.' In mei worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Europa

Ook op Europees niveau werkt de sector aan centrale afspraken over verduurzaming. De European Medicines Agency (EMA) bereidt een nieuwe richtlijn voor die geneesmiddelenbedrijven bij de registratie van een nieuw product verplicht een uitgebreide risico analyse uit te voeren naar de effecten op het milieu. 'Ik verwacht dat deze zogenoemde Environmental Risk Assessment (ERA) veel impactvoller is voor bedrijven dan de huidige richtlijn', aldus Van Soest. De consultatie loopt op 30 juni af.