27-05-2024

Urgentieverklaring Hartfalen overhandigd aan minister Dijkstra

Overhandiging urgentieverklaring hartfalen 06 1024x683

Onmiddellijke actie is vereist om de enorme verwachte toename aan hartfalenpatiënten te keren, de hartfalenzorg en kwaliteit van leven van patiënten met hartfalen te verbeteren. Daartoe roept de Urgentieverklaring Hartfalen op.

De verklaring werd vorige week door vertegenwoordigers van het Deltaplan Hartfalen overhandigd aan minister Pia Dijkstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Dijkstra gaf aan deze oproep serieus te nemen: ‘Hartfalen is een ernstige aandoening waar meer aandacht voor moet komen.’

Progressieve aandoening

Hartfalen is een ernstige progressieve aandoening waarbij de pompfunctie van het hart tekortschiet. Hartfalen kent een grillig ziekteverloop met plotselinge verergering van de ziekte en ongeplande (crisis) ziekenhuisopnames en een aanzienlijke kans op overlijden. Het is zelfs de voornaamste reden voor een ziekenhuisopname in Nederland, waarbij 65% van de patiënten binnen 5 jaar overlijdt na de eerste ziekenhuisopname.

Nu actie nodig

Desondanks is hartfalen relatief onbekend onder de algemene bevolking, en wordt de aandoening pas laat vastgesteld. Hartfalen kent vele verschillende vormen waarvoor nu geen behandeling bestaat. Gezien deze alarmerende feiten en de voorspelde ‘epidemie’ van hartfalen in de komende jaren is actie nu nodig.

Concrete aanbevelingen

Tijdens de overhandiging hebben de experts op het gebied van hartfalen hun zorgen over de huidige situatie aan de minister overgebracht en concrete aanbevelingen gedaan om de zorg voor hartfalenpatiënten te verbeteren. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van de bewustwording van hartfalen, vroeg herkenning, integrale hartfalenzorg en onderzoek naar betere diagnostiek en effectievere behandeling.

Vertegenwoordiging

Onder de aanwezige vertegenwoordigers waren onder meer de Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en patiëntenorganisatie Harteraad. Het Deltaplan Hartfalen is een initiatief van de Hartstichting, het Netherlands Heart Institute en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) die 24 netwerkpartners vertegenwoordigd. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is als partner aangesloten bij de DCVA.

Meer informatie