30-04-2019

Van Vilsteren (topsector LSH): ‘Impact maken op zorg wereldwijd’

["

Carmen van Vilsteren is per 1 april het nieuwe boegbeeld van de topsector Life Sciences & Health. Haar kennis en ervaring in de wetenschap en het bedrijfsleven wil ze inzetten om impact te maken op de gezondheidszorg wereldwijd. We stellen haar graag voor.<\/p>","

Wat is de drijfveer binnen uw werk?
<\/strong>\u2018Mijn passie is impact maken op de gezondheidszorg wereldwijd\u2019, vertelt de kersverse voorzitter van het topteam Life Sciences & Health, die tevens directeur Strategic Area Health is aan de Technische Universiteit Eindhoven. \u2018Dat klinkt wellicht wat ambitieus, maar het is tegelijkertijd ook realistisch. Zo heb ik eerder voor Philips Healthcare gewerkt aan de ontwikkeling van producten op het gebied van cardiovasculaire interventies. Elke seconde wordt ergens op deze wereld iemand gedotterd met dit Philips-product. Dat is echt impact maken. Als het nieuwe gezicht van de topsector ga ik mij ook inzetten om duurzame, innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg te bieden en daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen.\u2019

Waarom bent u de ideale kandidaat voor deze functie?
<\/strong>\u2018Deze rol past uitstekend bij mij, omdat ik enerzijds ervaring heb in het bedrijfsleven, vanaf start-ups tot aan MKB en grootbedrijf, maar ook de universitaire wereld van binnen en buiten ken. Bovendien ben ik al een aantal jaren actief binnen de Topsector, als vice-voorzitter van de regiegroep LSH, dus ik ken de organisatie inmiddels van dichtbij. Daarnaast bekleed ik diverse bestuurlijke functies op regionaal, nationaal en Europees niveau. En in mijn huidige functie aan de TU Eindhoven zet ik innovatieprogramma\u2019s en publiek-private samenwerkingen op.\u2019

Wat wilt u bereiken?
<\/strong>\u2018Nederland heeft al een toonaangevende rol op het gebied van innovaties in de Life Sciences & Health sector. Ik zet mij graag in om die positie verder te versterken en internationaal uit te bouwen. Ik verwacht veel van de plannen die het kabinet aangekondigd om meer te gaan werken vanuit missies, in plaats van de techniek als uitgangspunt te nemen. Hierdoor kunnen we nog effectiever werken aan innovatieve oplossingen voor onze missie op het gebied van gezondheid en zorg.\u2019

Hoe kan je impact maken?
<\/strong>\u2018Hiervoor noemde ik al het voorbeeld van Philips, maar als je kijkt, naar een universiteit, of een start-up, dan kan je dat nooit alleen bereiken. Daar heb je een heel ecosysteem voor nodig, waarbij je zult moeten samenwerken met andere partners. Daarnaast is een bepaalde kritische massa ook noodzakelijk. Bij voorkeur doe je dat samen met partijen die complementair zijn. De topsector Life Sciences & Health kan een rol spelen bij het samenbrengen van partijen, zoals gebeurd is bij het consortium op regeneratieve geneeskunde (RegMed XB). Daarbij wordt gebruik gemaakt van lichaamseigen materiaal om ziek weefsel en organen te herstellen. RegMedXB is een voorbeeld van een publiek-private samenwerking die de topsector initieert en stimuleert om innovaties naar de markt te brengen.\u2019

Hoe staat Nederland ervoor op het gebied van innovatie van de zorg?
<\/strong>\u2018Nederland is behoorlijk innovatief. Maar er is in medische technologie soms sprake van veel kleine initiatieven, waarbij het nodig is verder op te schalen. Anders wordt het lastig om venture capital<\/em> aan te trekken. Ook merk ik dat de zorgsector een lastige, risicovolle markt is in vergelijking met andere sectoren, waardoor het niet altijd eenvoudig is om investeerders aan te trekken.
Om de Nederlandse biofarma internationaal op de kaart te zetten is het daardoor van belang om een goed vestigingsklimaat te hebben voor innovatieve bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden in Nederland.\u2019<\/p>

Wat zijn uw prioriteiten voor de korte termijn?
<\/strong>\u2018We zijn nauw betrokken bij het actieprogramma \u2018Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health\u2019 dat staatssecretaris Mona Keijzer begin februari dit jaar aankondigde. Met het actieprogramma komt er co\u00f6rdinatie op alle activiteiten gericht op het verzilveren van de kansen van de EMA. Onderdeel hiervan is de aanstelling van een ambassadeur die het actieprogramma trekt. Er is een profiel opgesteld voor deze functie, en we zijn nu op zoek naar de juiste persoon.\u2019

Nog meer plannen?
<\/strong>\u2018Verder zal ik me persoonlijk inzetten om best practices<\/em> in de zorg nog beter zichtbaar te maken en op te schalen naar andere regio\u2019s. Dat betekent ook binnen Europa laten zien waar de successen liggen en hier naartoe halen. Een voorbeeld hiervan is een lokale organisatie: OZO Verbindzorg, een platform voor mantelzorg met 100.000 gebruikers. Ze wonnen in maart dit jaar de Nationale Zorginnovatieprijs. Het concept van OZO Verbindzorg is niet alleen mooi, er is ook een grote behoefte aan is. Zij kregen echter heel moeilijk voet aan de grond buiten de eigen regio. We hebben toen concreet hulp geboden, door ze in contact te brengen met organisaties in de Brainport-regio, zodat ze hun concept verder kunnen uitrollen. Kleine acties, met grote impact.\u2019<\/p>"]