15-03-2022

Veel nieuwe behandelingen, weg naar patiënt kan sneller

Henk Hobbe; Medicijnen voor de Samenleving
De komende twee jaar komen er circa 500 nieuwe medicijnen op de markt, waarvan bijna de helft voor kanker en hematologie. Die stroom aan innovatie is goed nieuws voor patiënten, maar het is de vraag of de Nederlandse patiënt daar snel baat bij zal hebben. In andere Europese landen komen goedgekeurde medicijnen veel sneller bij de patiënt dan bij ons.

Dat is te lezen in ‘Medicijnen voor de samenleving’, een nieuwe publicatie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Een paar opvallende inzichten uit deze monitor:

  • Nederland is hekkensluiter als het gaat om het snel voorschrijven van nieuwe kankermedicijnen.
    Dit blijkt uit een onderzoek waarbij tien Europese landen zijn betrokken.

  • Patiënten in Nederland wachten steeds langer op nieuwe medicijnen. Per jaar plaatst de minister circa 15 nieuwe geneesmiddelen in de sluis voor prijsonderhandelingen. Zo lang een geneesmiddel in de sluis zit – nu gemiddeld al ruim 500 dagen – kan de patiënt er geen gebruik van maken.

  • Circa 11,5 miljoen Nederlanders gebruiken dagelijks medicijnen om hun kwaliteit van leven te verbeteren, te kunnen werken en zorgen. Soms zijn die medicijnen zelfs levensreddend. Dit maakt van medicijnen het onzichtbare raderwerk van onze samenleving.

  • In Nederland hebben 9,9 miljoen mensen een chronische aandoening. Dat is 57% van de bevolking. Bij de bestrijding van chronische ziektes als reuma, kanker, diabetes en longaandoeningen is de laatste decennia veel vooruitgang geboekt. Medicijnen spelen daarbij een belangrijke rol.


De monitor ‘Medicijnen voor de samenleving’ geeft inzicht in actuele trends in de geneesmiddelensector en is gebaseerd op openbare en onafhankelijke data.

Investering in samenleving

Geneesmiddelen worden vaak uitsluitend bezien als kostenpost. Maar wie anders kijkt, ziet dat de uitgaven voor medicijnen een zeer waardevolle investering zijn in mensen en onze samenleving. Elke in medicijnen geïnvesteerde euro levert de samenleving twee euro op, blijkt uit onderzoek in Oostenrijk, Ierland en Portugal.

Betere perspectieven

‘We zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’, zegt VIG-voorzitter Marco Frenken. ‘Daarom ben ik er trots op dat we onze rol in de samenleving ieder jaar nog verder ontwikkelen.
Zo betekenen coronavaccins veel voor de gezondheid van miljarden wereldburgers. Bij een ziekte als kanker verbeteren de perspectieven nog ieder jaar, waardoor vijf jaar na de diagnose nu nog 65% van de patiënten in leven is. En we gaan steeds duurzamer produceren.’

Versnelling

Momenteel zijn er wereldwijd 18.000 medicijnen in ontwikkeling. Frenken: ‘Dat is op zich natuurlijk fantastisch nieuws, maar we zien dat het na registratie van zo’n nieuw medicijn vaak nog jaren duurt voordat het wordt vergoed en artsen het voorschrijven. Hierover blijven wij samen met het Zorginstituut Nederland, het ministerie van VWS, verzekeraars, patiënten, ziekenhuizen en artsen zoeken naar oplossingen. Dit kan en moet sneller!