24-09-2019

Vereniging: grondige analyse tekorten blijft nodig

‘Het verhogen van medicijnvoorraden in Nederland naar vier maanden is geen tovermiddel. Het is symptoombestrijding voor een zeer complex en internationaal probleem: medicijntekorten.’

Dat stelt Dineke Amsing, manager Toegang & Goed Gebruik Geneesmiddelen bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ze reageert op uitingen van minister Bruins in de media, afgelopen week. De minister lanceerde eerder dit jaar al het plan om voor geneesmiddelen een ijzeren voorraad van vier maanden te introduceren. Op verzoek van de minister onderzoekt Gupta Strategists momenteel de gevolgen hiervan voor de gehele keten. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting eind oktober bekend.

Twee werkgroepen
‘Wij vinden de bestrijding van tekorten ontzettend belangrijk’, zegt Amsing. ‘Onze leden spannen zich al jaren in om tekorten voor de Nederlandse patiënt tot een absoluut minimum te beperken, zeker bij medicijnen die essentieel zijn of waarvoor geen goed alternatief is. Daarom nemen wij actief deel aan de werkgroep tekorten en de werkgroep voorraden van VWS, met alle relevante stakeholders.’

Structurele oplossingen
Geneesmiddelentekorten vormen een wereldwijd en complex probleem. Een van de mogelijke oplossingen voor de korte termijn is verhoging van voorraden, maar daar zitten haken en ogen aan. Zoals: wie gaat dat betalen? En is het wel nodig voor álle geneesmiddelen? Het rapport van Gupta gaat daar op in. Amsing: ‘Mogelijk kunnen hogere voorraden van essentiële geneesmiddelen tijdelijke tekorten verminderen, maar voor structurelere oplossingen is een bredere, grondige analyse nodig. Daarom is het zo belangrijk dat we in gesprek blijven met alle betrokken partijen.’

Schouw: ‘Grondige analyse medicijntekorten nodig’