27-08-2019

Vergoeding voor MS-medicijn Biogen

Vanaf 1 september wordt het MS-middel Fampyra (fampridine) van geneesmiddelenbedrijf Biogen vergoed, mits patiënten aan een aantal voorwaarden voldoen. Al sinds 2011 maakt Biogen zich sterk voor vergoeding van fampridine in Nederland.

Het medicijn met de werkzame stof fampridine kreeg in 2011 al een registratie van het European Medicines Agency (EMA), maar zat tot nu toe in Nederland nog niet in het verzekerde pakket. Wel werd het medicijn tussen april 2016 en april 2018 voorwaardelijk vergoed: circa tweeduizend Nederlandse patiënten kregen het medicijn tijdelijk vergoed, op voorwaarde dat ze deelnamen aan een onderzoek. Daarna werd het medicijn echter niet opgenomen in het basispakket.

Kamerbrief
In een Kamerbrief informeerde minister Bruins begin augustus de Tweede Kamer over de toelating van het middel tot het basispakket. Nadat het Zorginstituut het middel in 2018 nog niet goedkeurde, hebben Biogen en de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) nader in kaart gebracht bij welke patiëntengroep het medicijn mogelijk wel effectief zou zijn. Naar aanleiding hiervan adviseerde het Zorginstituut de minister om fampridine op te nemen in het basispakket voor een specifieke patiëntengroep en onder duidelijke voorwaarden. Deze vergoedingsvoorwaarden zijn in nauw overleg met de NVN tot stand gekomen.

Terugbetaalregeling
Tussen april en december 2018 werd fampridine door Biogen gratis verstrekt aan bestaande patiënten. De afgelopen maanden konden deze patiënten gebruik maken van een terugbetaalregeling, waarbij een deel van de lijstprijs van fampridine werd terugbetaald. Bij een positief vergoedingsbesluit zou bovendien het resterende gedeelte van het bedrag dat patiënten vanaf 1 januari 2019 zelf hebben betaald met terugwerkende kracht worden terugbetaald. De betaling van het resterende bedrag zal nu inderdaad plaatsvinden, waardoor alsnog sprake is van gratis verstrekking tussen januari en augustus 2019.

Kamerbrief over vergoeding Fampyra

Bericht ‘MS-geneesmiddel Biogen nu beter bereikbaar’