29-06-2021

Verouderd pakketbeheer risico voor patiënt

Toegang
Er komen steeds meer innovatieve geneesmiddelen op de markt. Omdat de pakkettoelating in Nederland ernstig verouderd is, wachten patiënten en behandelaren echter onnodig lang op deze middelen. ‘Toekomstbestendig pakketbeheer verdient meer urgentie.’

Dat zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), in aanloop naar het Commissiedebat Pakketbeheer dat woensdag 30 juni plaatsvindt. ‘Al jaren is het Zorginstituut bezig met het toekomstbestendig maken van het pakket, maar van structurele verbeteringen, waarbij beschikbaarheid van geneesmiddelen voor patiënten voorop staat, is geen sprake.’

Modernisering pakketbeheer

De toelating tot het pakket voor geneesmiddelen is versnipperd en onoverzichtelijk, vindt Schouw. ‘Wij roepen minister Van Ark daarom op om met een duidelijke visie te komen op een toekomstbestending pakketbeheer. Patiënten verdienen immers toegang tot de beste geneesmiddelen en therapieën.’

Veelbelovende geneesmiddelen tegen kanker

In de strijd tegen kanker is de toekomst al begonnen. Geneesmiddelenbedrijven brengen in snel tempo innovatieve en grensoverschrijdende geneesmiddelen en behandelingen op de markt, zoals cel- en gentherapie, CAR-T of tumor-agnostische middelen. In de praktijk blijkt de Nederlandse patiënt echter slechte toegang te hebben tot deze middelen. Dat komt onder andere omdat de pakkettoelating in Nederland ernstig verouderd is.

Patient Wait Indicator 2020