21-07-2020

Vier ziekenhuizen starten proef tegen medicijnverspilling

Vier ziekenhuizen starten een proef tegen medicijnverspilling. Ongebruikte kankermedicijnen krijgen een extra verzegeling en temperatuursensoren waardoor ze een tweede keer gebruikt kunnen worden. Daarmee hopen ze op jaarbasis € 1,5 miljoen te besparen.

Initiatiefnemer van de proef is Charlotte Bekker, als postdoc verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen, één van de ziekenhuizen die deelneemt aan het onderzoek. Bekker schat in dat jaarlijks voor € 100 miljoen aan ongebruikte medicijnen in de prullenbak belanden. Uit eerder onderzoek van Bekker blijkt dat 40% van de verspilling is te voorkomen.

Maatschappelijk probleem
‘Medicijnverspilling is een groot maatschappelijk probleem’, zegt Brigit van Soest-Segers, programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin, Neprofarm en KNMP). ‘We steunen dit initiatief en werken met verschillende partijen uit de geneesmiddelensector, onder wie Charlotte Bekker, samen om het verspillen van ongebruikte medicijnen terug te dringen. Verspilling is een belangrijk thema en pijler binnen de Green Deal Duurzame Zorg en ons Brancheplan Duurzaam Verpakken. Hierin hebben we concrete doelstellingen opgenomen voor 2022.’ Op 14 januari organiseerde Van Soest een bijeenkomst over verspilling van geneesmiddelen, waarbij verschillende oplossingen en initiatieven werden gepresenteerd.

Impact milieu
‘Verschillende onderzoeken laten zien dat verspilling van medicatie veelvuldig voorkomt en wat de impact is op het milieu. Daarbij gaat het niet alleen om verspilling van grondstoffen, maar ook om de CO2-uitstoot tijdens het productieproces en het vernietigen van overbodige medicatie’, zegt Van Soest. ‘Bovendien zorgt een efficiënter gebruik van geneesmiddelen voor een besparing op de gezondheidszorgkosten en draagt het bij aan het voorkomen van geneesmiddelentekorten.’

Ketenaanpak
Het voorkomen van verspilling vraagt om een ketenaanpak. ‘Dit is nodig omdat een interventie op één plek in de keten weer gevolgen heeft voor de situatie elders in de keten’, zegt Van Soest.’ We moeten deze handschoen dus samen oppakken. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat bij beleidskeuzes niet alleen de prijs van een geneesmiddel leidend mag zijn, want wat is uiteindelijk de prijs die we onderaan de streep betalen als je alle verspillingen, tekorten, milieu-impact meerekent.’

RocheDialogues@Home
Tijdens de RocheDialogues@Home van 13 augustus staat het voorkomen van medicijnverspilling centraal. Van Soest geeft hier een presentatie over de actuele ontwikkelingen vanuit de Coalitie Duurzame Farmacie.

Artikel Sector buigt zich over verspilling geneesmiddelen