01-09-2020

VIG: bedrijven voldoen aan publicatieplicht medicijnonderzoek

Geneesmiddelenbedrijven voldoen over het algemeen aan hun plicht om de resultaten van klinisch onderzoek te publiceren. Dat blijkt ook uit de Europese Trial Tracker, die de actuele publicatiepercentages van bedrijven en universiteiten bijhoudt.

‘Het beeld dat NRC in het artikel ‘Medicijnonderzoek niet openbaar’ schetst – gebaseerd op een rapport van Health Action International - dat bedrijven verzuimen hun onderzoeken te registreren, is niet correct’, zegt Carla Vos, Hoofd Kennis & Beleid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Uit verschillende onderzoeken kunnen we concluderen dat farmaceutische bedrijven vrijwel allemaal hun onderzoek publiceren. In tegenstelling tot universiteiten.

Kamervragen
Het rapport van Health Action International was voor PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen aanleiding om Kamervragen te stellen over de betrokkenheid van farmaceutische bedrijven en universiteiten in het (nauwelijks) publiceren van resultaten van medicijnonderzoek. In reactie hierop heeft de VIG een factsheet opgesteld met uitleg over de publicatieplicht van klinisch onderzoek.

Publicatieplicht
Farmaceutische bedrijven en universiteiten zijn verplicht de resultaten van hun klinisch onderzoek te publiceren. Sinds 2014 moet een samenvatting van de resultaten van afgeronde fase 2 t/m 4 onderzoeken, binnen twaalf maanden (voor pediatrische onderzoeken binnen 6 maanden) worden ingediend bij het Clinical Trials Register, ongeacht het resultaat.

Universiteiten in gebreke
Health Action International concludeert dat er aan deze publicatieplicht te weinig wordt voldaan. ‘Dat is op zich geen nieuws’, zegt Vos. ‘Maar als je verder kijkt, kan je zien dat het publicatiepercentage bij farmaceutische bedrijven goed is, maar dat universiteiten nog wel werk te doen hebben. Een eerder onderzoek van Health Action International schetst hetzelfde beeld.’ Ook de Europese Trial Tracker, waarin publicatiepercentages worden bijgehouden, bevestigt het verschil tussen bedrijven en universiteiten.

Oplossingsrichting
In 2021 wordt nieuwe Europese wetgeving van kracht, waarmee organisaties, bedrijfsleven en universiteiten, het risico lopen een boete te krijgen bij het niet publiceren van studieresultaten. ‘We hopen dat dit een boost geeft aan het verhogen van het publicatiepercentage van klinische studies door universiteiten in de nabije toekomst’, zegt Vos. ‘Wij zijn voorstander van hun publiceren van alle resultaten van klinisch onderzoek, in het belang van de patiënt.’