23-04-2020

VIG: conclusies Rekenkamer lijken strijdig met CBS

Het is opmerkelijk dat de Algemene Rekenkamer donderdag een totaal andere invalshoek kiest voor betaalbaarheid van farmaceutische zorg dan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag deed.

In het kersverse CBS-onderzoek valt vooral op dat de prijzen van geneesmiddelen fors gedaald zijn, terwijl het aantal patiënten is verdubbeld. De Rekenkamer schenkt hier geen aandacht aan in haar nieuwsbericht.
Dat is de eerste reactie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) op het Rekenkamer-rapport.

Dalende prijzen
De minister van Medische Zorg moet nog scherper onderhandelen met geneesmiddelenbedrijven over de prijs van een innovatief geneesmiddel, adviseert de Rekenkamer, anders dreigt verdringing van andere zorg.
‘Maar het CBS liet dinsdag juist glashelder zien dat we steeds meer patiënten helpen, met betere medicijnen, voor minder geld per persoon’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw.
Tussen 2013 en 2017 verdubbelde het aantal ziekenhuispatiënten dat specialistische medicijnen gebruikt, van 126.000 naar 259.000. De prijzen van specialistische geneesmiddelen daalden in die periode met bijna 18%.

Patiënt wacht langer
Het is maar zeer de vraag of hardere en dus nog langer durende onderhandelingen in het voordeel van de patiënt uitpakken, stelt de VIG. Als een nieuw geneesmiddel in de sluis zit voor prijsonderhandelingen, duurt het nu al ruim een jaar extra voordat de patiënt erover kan beschikken.

Rekenkamer

CBS