09-06-2020

VIG deelt aandachtspunten in aanloop Europese Gezondheidsraad

Vandaag heeft de Tweede Kamer gedebatteerd ter voorbereiding op de EU Gezondheidsraad. In aanloop hier naartoe deelde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) drie aandachtspunten voor een sterk Europees gezondheidsprogramma met de Kamer.

De EU Gezondheidsraad vindt plaats op 12 juni in Brussel. Minister Hugo de Jonge zal namens Nederland deelnemen aan het overleg. Op de agenda staat onder andere de nadere uitwerking van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor de komende jaren. In voorbereiding op het overleg heeft de Tweede Kamer drie onderwerpen ‘prioritair verklaard’ voor het nieuwe Europese gezondheidsbeleid. Dit zijn:

  1. Een Europees kankerbestrijdingsplan
  2. Een sterke farmaceutische strategie voor Europa
  3. Evaluatie van Verordeningen voor geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en weesgeneesmiddelen.

De VIG onderschrijft het belang van de drie onderwerpen en heeft haar standpunten nader toegelicht aan de Tweede Kamer.

Nationaal Kankerbestrijdingsplan
Er zijn in Europa grote verschillen in de uitkomsten van de behandeling van patiënten met kanker. Uiterlijk eind 2020 komt de Europese Commissie met de uitwerking van een plan voor de bestrijding van kanker. De VIG is van mening dat een Europees kankerbestrijdingsplan moet aansluiten bij reeds bestaande nationale initiatieven. Nederland kent nog geen Nationaal Kankerbestrijdingsplan. De VIG vindt dat de Nederlandse overheid dit zo spoedig mogelijk moet opzetten, in lijn met de inzet van de EC op het vlak van preventie, vroege opsporing en diagnose, behandeling en zorg en kwaliteit van leven. Daarbij zijn beschikbaarheid en het delen van data essentiële onderdelen, bij zowel een nationaal als Europees plan.

Sterke farmaceutische strategie voor Europa
Door de coronacrisis is ernstig duidelijk geworden hoe afhankelijk Europa is van andere landen op het vlak van productie en ontwikkeling van grondstoffen en geneesmiddelen. De VIG omarmt dan ook de wens van de EC om ontwikkeling en productie van geneesmiddelen in Europa en Nederland als speerpunt op te nemen in de Europese farmaceutische strategie. Goede bescherming van intellectueel eigendom, moderne regelgeving om innovatieve behandelingen goed en snel te beoordelen, gezamenlijke Health Technology Assessments (HTA’s) en een gerichte aanpak van tekorten door betere Europese samenwerking moeten daar absoluut onderdeel van uitmaken volgens de VIG.

Verordeningen geneesmiddelen
De vorige Europese Commissie heeft opdracht gegeven om de Verordeningen voor geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en weesgeneesmiddelen te evalueren. Vorig jaar hebben de ministers Bruins en Wiebes aangegeven dat de huidige Verordeningen werken. Ze stimuleren onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Zo zijn klinische studies naar zeldzame ziektes tussen 2006 en 2016 met 88% toegenomen, hebben meer patiënten kunnen deelnemen aan klinisch onderzoek en loopt Europa wereldwijd voorop met klinisch onderzoek naar weesgeneesmiddelen. De VIG heeft er bij de Tweede Kamer dan ook op aangedrongen om de Verordeningen in de huidige vorm te behouden.