14-10-2021

VIG deelt zorgen VNO-NCW over vestigingsklimaat

Ingrid Thijssen
Steeds meer mensen maken zich zorgen over het afbrokkelen van het vestigingsklimaat in Nederland. Inmiddels hebben meer dan 70 partijen zich aangesloten bij het manifest dat eerder dit jaar door meer dan 50 burgemeesters en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland werd ondertekend.

‘We staan er op het oog nog goed voor, maar onder de motorkap is sprake van een verslechtering van het vestigingsklimaat op veel punten. Andere landen werden juist aantrekkelijker voor investeringen van bedrijven’, aldus Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW.

Actie

In het manifest vragen de 120 partijen een nieuw kabinet om te investeren in het vestigingsklimaat. Ze roepen op om samen met hen op zes terreinen in actie te komen: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare overheid.

Minder afhankelijk

‘Goed dat deze boodschap door steeds meer organisaties en gemeenten wordt uitgedragen en gesteund. Een sterk investeringsklimaat is hard nodig om de geneesmiddelsector verder te laten groeien en te versterken. Dat is hard nodig. We hebben tijdens de pandemie gezien hoe belangrijk het is dat we onafhankelijk zijn en zelf onze geneesmiddelen en vaccins kunnen ontwikkelen. Er ligt een duidelijke taak voor het nieuwe kabinet‘, aldus Gerard Schouw, directeur van de VIG.

Manifest VNO-NCW

Brochure Boston aan de Noordzee