13-02-2020

VIG denkt graag mee over nieuwe medicijnen in ziekenhuizen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) steunt het streven van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om werk te maken van vernieuwing van de zorg. Daarom praat de VIG graag mee over een toekomstbestendig medicijnsysteem voor ziekenhuizen.

In het woensdag gepubliceerde persbericht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) draait het om vernieuwing van de ziekenhuiszorg. Daarvoor is een hogere versnelling nodig, zeggen beide afzenders. De VIG deelt die mening.

Uitdagingen

Kostbare geneesmiddelen krijgen speciale aandacht in het bericht. Net als de NVZ constateert de VIG dat het goed is dat steeds meer patiënten gebruik maken van innovatieve medicijnen, en dat er steeds meer mogelijk is bij de behandeling van ernstige ziektes.
De VIG herkent dat dit uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van betaalbaarheid, zeker nu de vergrijzing doorzet. Initiatieven als de juiste zorg op de juiste plek, gepast gebruik van zorg en beheersing van uitgaven aan medicijnen verdienen daarom volop aandacht en actie. Toekomstbestendigheid van het geneesmiddelensysteem is essentieel, en vraagt om een brede aanpak en dialoog.

Een belangrijke verklaring voor de stijgende uitgaven aan medicijnen in ziekenhuizen is de grote toename van patiënten die er gebruik van maken. Tussen 2012 en 2017 is het aantal patiënten dat kostbare geneesmiddelen gebruikt meer dan verdubbeld, van 112.000 naar 255.000 mensen. Dat blijkt uit de publicatie ‘Zo werkt de geneesmiddelenzorg’, die in november verscheen.

Meer patiënten geholpen

‘In vijf jaar tijd zijn we dus twee keer zo veel mensen gaan helpen met innovatieve medicijnen. Dat is enorm goed nieuws voor patiënten’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw.
De toename heeft grofweg drie oorzaken: de overheveling van een aantal innovatieve geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget (in 2012), de komst van krachtige, nieuwe geneesmiddelen én de vergrijzing. Er komen simpelweg steeds meer ouderen, en dat is de groep die het meest gebruik maakt van medicijnen. Die trend zet de komende jaren verder door. Nederland telt in 2025 ruim een half miljoen meer inwoners van 65 jaar en ouder dan in 2018, volgens het RIVM.

Aan tafel

Net als ziekenhuizen en verzekeraars, ziet de VIG de urgentie om de zorguitgaven zo veel mogelijk te beheersen. Schouw: ‘Om die reden zitten we graag aan tafel bij gesprekken over de duurzame betaalbaarheid van medicijnen in ziekenhuizen. De noodzaak voor een toekomstbestendig systeem is groter dan ooit.’

Nieuwe medicijnen helpen twee keer zo veel mensen