25-08-2021

VIG: één loket voor medische data

Vrouw digitalisering
Het Nederlandse datalandschap is erg versnipperd en voor onderzoekers is het vaak ingewikkeld deze data te verkrijgen. En dat terwijl onderzoek op basis van routinematig verzamelde zorggegevens juist grote kansen biedt. Eén loket voor medische data kan deze zoektocht in de toekomst vergemakkelijken.

Aldus de oproep van vier zorgdeskundigen in Medisch Contact van 19 augustus. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) deelt de breed gedeelde zorgen over het versnipperde datalandschap en vindt ook dat Nederland een verbeterslag moet en kan maken bij het centraliseren van gezondheidsgegevens.

Health RI

Maar gelukkig worden er stappen gezet. Eerder dit jaar werd bekend dat Health RI, een publiek-private samenwerking die werkt aan het centraliseren van gezondheidsdata, een investering van € 69 miljoen krijgt van het Groeifonds. Vorige week volgde de onvoorwaardelijke toekenning van € 22 miljoen in een Kamerbrief.

Oplossingen

Het belang van inzicht in uitkomsten van behandelingen in de praktijk is groot voor patiënten, artsen, onderzoekers en de maatschappij. De enorme hoeveelheid en versnippering aan databases met gezondheidsgegevens is niet efficiënt en staat een optimale inzet van zorg in de weg. De VIG werkt samen met andere zorgpartners aan oplossingen om te komen tot een duurzame oplossing voor het verzamelen van real life data (RLD).

Dialoog

‘Wij gaan graag met partijen in dialoog om hier samen stappen voorwaarts in te zetten. Uiteindelijk verdient de patiënt de juist zorg op de juist plek met de beste uitkomsten’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Whitepaper

In de whitepaper Real Life Data laat de VIG het belang zien van een toekomstbestendige digitale gezondheidsdata-infrastructuur, hoe we een verbeterslag kunnen maken in Nederland bij het verzamelen van gezondheidsgegevens en wat we hierbij kunnen leren van het buitenland. Daarnaast geeft de paper een overzicht van de tien voorwaarden waaraan een toekomstbestendige dataverzameling moet voldoen.

Whitepaper Een toekomstbestendige infrastructuur voor het realiseren van waardegedreven zorg

Kamerbrief toezeggingen Groeifonds