21-01-2020

VIG: grote zorgen oplopende geneesmiddelentekorten

De geneesmiddelentekorten in Nederland zijn in 2019 nagenoeg verdubbeld, aldus een inventarisatie van KNMP. ‘De échte oorzaken van de tekorten moeten nu eindelijk eens op tafel komen’, vindt de VIG, ’zodat een concrete aanpak in gang gezet kan worden.’

Daarbij is het volgens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen van belang om ook de effecten van lage medicijnprijzen mee te nemen. Daarnaast vraagt de VIG zich af hoe deze cijfers zich verhouden tot de officiële jaarrapportage van het Meldpunt geneesmiddelentekorten van het CBG. En of er op basis van beide metingen iets te zeggen valt over welke geneesmiddelen kwetsbaarder zijn voor het ontstaan van tijdelijke tekorten.

Grootste tekorten
In het oog springende tekorten in 2019 waren onder meer crèmes, zalven en lotions voor huidaandoeningen, bloeddrukverlagers en geneesmiddelen voor behandeling van maagklachten, zoals ranitidine. De laatste twee hadden te maken met een wereldwijde terugroepactie (recall) van deze geneesmiddelen. Deze vallen officieel niet onder de definitie van tijdelijke tekorten waarvoor de sector samen met de minister een oplossing probeert te vinden.

Cijfers KNMP
In een toelichting op de voorlopige cijfers, geeft KNMP diverse oorzaken voor de oplopende geneesmiddelentekorten, zoals problemen in de keten met productie, distributie en kwaliteit. Ook zijn er volgens de KNMP economische redenen die bijdragen aan de tekorten. Zo constateert zij dat Nederland, als gevolg van de lage medicijnprijzen en relatief laag inwoneraantal, minder aantrekkelijk is voor geneesmiddelenbedrijven.

Gezamenlijke oplossing noodzakelijk
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het uiterst belangrijk dat patiënten altijd kunnen beschikken over hun geneesmiddelen. Ze werkt graag mee aan een gezamenlijke oplossing hiervoor. ‘We roepen de minister op om samen met de sector met een realistisch concreet plan van aanpak te komen’, zegt Dineke Amsing, manager Toegang & Goed Gebruik Geneesmiddelen van de VIG. ‘Daarbij is het van belang dat er goed wordt gekeken naar de achterliggende oorzaken van de tekorten en dat er oplossingen op maat worden voorgesteld.’

Verspilling
Minister Bruins stelde eind 2019 voor om een ijzeren voorraad van vijf maanden voor alle geneesmiddelen aan te leggen. Een concrete uitwerking van dit plan ontbreekt vooralsnog, en daar maakt de VIG zich zorgen om. ‘Het aanleggen van een ijzeren voorraad leidt hoe dan ook tot hogere kosten en meer verspilling, terwijl slechts bij 8% van alle medicijnen regelmatig sprake is van tekorten. Staat het aanleggen van een voorraad voor alle geneesmiddelen dan wel in verhouding?’, zegt Amsing. ‘Een ijzeren voorraad staat haaks op eerdere indringende oproepen van de minister om verspilling tegen te gaan. Nu al worden er dagelijks ruim 4.500 geneesmiddelenverpakkingen vernietigd.’

Europese aanpak
De medicijntekorten spelen ook in andere Europese landen, daarom pleit de VIG voor een Europese aanpak van de problematiek, in plaats van een lappendeken aan maatregelen door de verschillende lidstaten. Dit zal uiteindelijk leiden toe hogere kosten en verspilling.