12-07-2022

VIG lovend over industriebeleid minister Adriaansens

Micky Adriaansens
©

Fotograaf: Martijn Beekman | https://www.martijnbeekman.nl/... | in opdracht van Rijksoverheid

Door in te zetten op innovatie en verduurzaming wil het kabinet de industrie in ons land en daarmee ook onze economie versterken. Dit is de kern van het nieuwe industriebeleid, dat minister Adriaansens (EZK) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. ‘Een krachtig statement van het kabinet’, aldus Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

‘De industrie is een belangrijk onderdeel van onze nationale economie en kan wel wat extra steun gebruiken’, zegt Schouw. ‘De pandemie, maar ook de veranderende internationale verhoudingen hebben ons pijnlijk geleerd dat we niet blindelings moeten vertrouwen op productie in andere landen. Daarbij mogen we ook best wat trotser zijn op onze eigen bedrijven en hun groei in ons eigen land stimuleren. Hierbij denk ik natuurlijk ook aan de productie van geneesmiddelen en vaccins, die, zoals we tijdens de pandemie hebben gezien, op volle toeren in ons land draait.’

Duurzaamheid

In de brief wijst het kabinet op de essentiële rol van de industrie bij een aantal maatschappelijke transities, zoals bij de verdere verduurzaming van onze economie. Ook is er aandacht voor huidige knelpunten, waaronder de beperkte ruimte voor bedrijven om zich te vestigen, de verdere ontwikkeling van belangrijke technologieën en innovatie.

Kansen

Schouw ziet veel kansen voor de geneesmiddelensector. ‘Deze brief sluit goed aan bij de lopende discussie over het meer naar Nederland en Europa halen van de productie van geneesmiddelen. We willen niet afhankelijk zijn van Aziatische landen voor onze geneesmiddelen. Daarbij kan de productie van veel geneesmiddelen heel duurzaam, levert het hoogwaardige werkgelegenheid op en levert het de schatkist veel op.’
We beginnen ook niet bij nul: de afgelopen jaren zijn er in ons land bijvoorbeeld twee grote fabrieken gebouwd die innovatieve gen- en celtherapieën produceren, in Hoofddorp en Leiden. Bestaande bedrijven zoeken ook naar nieuwe mogelijkheden om hun fabrieken verder te verduurzamen.

IPCEI Health

Een van de maatregelen die het kabinet in de brief aankondigt, is die van de Europese IPCEI regeling (Important Projects of Common European Interest). Met deze regeling wil het kabinet grootschalige investeringen in bijvoorbeeld schone productie van geneesmiddelen stimuleren. Eerder dit jaar liep een interessepeiling. Partijen die toen hun interesse hebben aangegeven, hebben tot 8 augustus de tijd om een definitief projectvoorstel in te dienen. Het kabinet stelt in totaal € 41,8 miljoen ter beschikking, waarmee minimaal vier projecten kunnen worden gefinancierd. Meer informatie over deze regeling is te vinden in de Staatscourant van 8 juli.

Regeldruk

Het kabinet zet ook in op vermindering van de regeldruk voor bedrijven.
‘Ook dit is iets waar we binnen de geneesmiddelsector veel aan kunnen hebben’, aldus Schouw. ‘Omdat veel regels voor geneesmiddelontwikkeling en -productie Europees zijn, kijken wij vooral naar de verbetering van de uitvoering van de regelgeving én naar regels die specifiek zijn voor Nederland. Dat hier veel winst mee te behalen is, hebben we in 2020 gezien bij de verbetering van de regels voor het doen van klinische proeven met gentherapie. Voorheen duurde het vaak meer dan een jaar voordat bedrijven een vergunning hiervoor kregen, maar dat is nu teruggebracht tot maximaal 56 dagen. Vaak is het nu zelfs binnen een maand voor elkaar.’

Brief van kabinet over industriebeleid