03-06-2020

VIG maakt zich sterk voor continuïteit van zorg

["

Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis staat de reguliere zorg onder druk en is een deel zelfs stilgevallen. Geleidelijk aan wordt deze nu weer opgestart. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en haar leden werken samen met andere partijen aan oplossingen om de reguliere zorg weer terug op niveau te krijgen. <\/strong><\/p>","

\u201cZiekenhuizen rest van het jaar bezig met wegwerken achterstanden\u201d, kopte De Telegraaf op 20 april. \u201cHet coronavirus heeft desastreuze gevolgen voor hartpati\u00ebnten\u201d, aldus cardiologen in NRC van 15 mei. Sinds het uitbreken van de coronapandemie is een deel van de reguliere zorg (waaronder medicatie) niet geleverd. Ook onderzoeken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en apothekersorganisaties (NVZA, KNMP) laten zien dat de farmaceutische zorg is afgenomen. Huisartsen herkennen dit beeld; ze zien minder pati\u00ebnten en signaleren dat de zorg achter loopt. Het wegwerken van het \u2018stuwmeer\u2019 van 690.000 pati\u00ebnten voor de ziekenhuiszorg is een \u2018kwestie van heel lange adem\u2019, liet Marian Kaljouw, voorzitter van de NZa, onlangs weten aan de Tweede Kamer.

Samenwerking
<\/strong>\u2018Het opstarten van reguliere zorg is complex en vraagt inzicht vanuit meerdere partijen\u2019, zegt Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. \u2018De innovatieve geneesmiddelenbedrijven willen hun bijdrage leveren aan het continueren van de reguliere zorg en het beperken van de crisis in de zorg.\u2019 Vanuit die gedachte heeft de VIG samen met lid-bedrijven een projectteam opgericht. De afgelopen weken hebben zij een nauwgezet beeld gevormd van de achterstand in reguliere zorg, de behoeften van zorgprofessionals en pati\u00ebnten en mogelijke oplossingen. \u2018De betrokkenheid en de passie waarmee de innovatieve geneesmiddelenbedrijven, ondersteund door adviesbureau Gupta, zich inzetten voor het grotere geheel - het verbeteren van de gezondheidszorg \u2013 is mooi om te zien\u2019, zegt Vos. \u2018We vinden het belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid gezamenlijk nemen. We zijn niet alleen leverancier van geneesmiddelen en vaccins, maar willen ook meedenken en meewerken aan oplossingen waar in deze crisis behoefte aan is, samen met andere zorgpartners.\u2019<\/p>

Draagvlak
<\/strong>De VIG heeft het initiatief afgelopen maand via het Corona Beraad bekendgemaakt bij partijen in de zorg. Hierin zijn onder andere Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Landelijke Huisartsen Vereniging, apothekersorganisatie KNMP en BOGIN (Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland) vertegenwoordigd. 'Vanuit externe stakeholders wordt de inzet van de VIG op dit terrein gezien en gewaardeerd', aldus Vos.

Drie thema\u2019s, zes programma\u2019s<\/strong>
<\/u>Inmiddels heeft de VIG drie thema\u2019s gedefinieerd met zes onderliggende programma\u2019s waarin innovatieve geneesmiddelenbedrijven meewerken aan de continu\u00efteit van reguliere zorg. Daarbij richten de VIG en de deelnemende bedrijven zich op betere toegang tot zorg, brede samenwerking om zorgprofessionals te ondersteunen en juiste zorg op de juiste plek. Zodat beschikbare kennis wordt gedeeld, services beschikbaar komen op \u00e9\u00e9n plek en er samen nieuwe ge\u00efntegreerde zorgtrajecten worden opgezet. \u2018Niet alle oplossingen zijn (helemaal) nieuw, maar de VIG zet zich wel in om ze op te schalen en passend te maken\u2019, zegt Vos. \u2018De komende weken en maanden gaan werkgroepen van de VIG, samen met publieke en private partners in de zorg, oplossingen uitwerken en implementeren, gericht op het toekomstbestendig maken van de zorg. Op weg naar een 'nieuw normaal\u2019. Uiteindelijk is onze sector een onmisbaar onderdeel van het toekomstbestendig maken van de zorg, ook na corona.\u2019<\/p>"]