30-08-2022

VIG Medicijndialoog 12 oktober: hoe vergroten we de overlevingskans bij kanker?

VIG Medicijn Dialoog
Het aantal mensen met kanker dat de eerste vijf jaar na de diagnose nog leeft, is gestegen. Dat geldt ook voor het aantal mensen dat de eerste tien jaar in leven blijft, zo bleek onlangs uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Belangrijke verklarende factoren zijn betere diagnostiek en betere behandelingen.

Tijdens de VIG Medicijndialoog op 12 oktober, gaan diverse deskundigen met elkaar in gesprek over de vraag hoe we samen deze vreselijke ziekte de wereld uithelpen.

Betere behandelingen

Door snellere diagnoses en betere behandelingen is de vijfjaarsoverleving tussen 2011-2020 gestegen naar 66%. In de tien jaar daarvoor was dat percentage nog 58%.

Toch zijn we er nog lang niet. Helaas zijn er nog diverse vormen van kanker met (zeer) slechte prognoses. Daarom blijven onderzoek en innovatie van levensbelang en is het cruciaal dat de aanpak van kanker met grote voortvarendheid en prioriteit wordt opgepakt.

Landelijke aanpak

Minister Kuipers concludeerde onlangs dat de kwaliteit van de oncologische zorg in ons land beter kan. Hij gaf aan enerzijds bestaande initiatieven te willen ondersteunen en daarnaast de coördinatie op kanker binnen het ministerie van VWS te willen versterken.

Eerder hebben KWF, IKNL en NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) het initiatief genomen en een voorstel uitgewerkt voor een landelijke aanpak in de vorm van een Nederlandse Kankeragenda. De minister gaat na de zomer met deze organisaties in gesprek in hoeverre het initiatief voor een Kankeragenda en de kabinetsplannen rondom kanker elkaar kunnen versterken. Ook in het concept-Integraal Zorgakkoord (IZA) dat onlangs uitlekte, worden concrete doelstellingen gesteld voor de aanpak van kanker.

De VIG ondersteunt de plannen voor een Nederlandse Kankeragenda. De geneesmiddelensector stelt haar kennis en expertise graag ter beschikking.