11-05-2020

VIG onderstreept NZa: toegang medicijnen niet in het geding

‘De toegang tot verzekerde medicijnen in het ziekenhuis is niet in het geding. Dat is goed nieuws voor patiënten’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Schouw reageert op de maandag verschenen monitor geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020, van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geen verdringing
Soms wordt gesproken over het risico dat kostbare medicijnen andere medisch-specialistische zorg verdringen. Maar de NZa heeft daarvoor geen concrete aanleiding gevonden, is te lezen in de monitor. Ook de toegang tot deze medicijnen is niet in gevaar, aldus de NZa.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg staat wél onder druk, schrijft de zorgautoriteit. Dat komt vooral door een toename van het aantal patiënten. De medicijnuitgaven per patiënt dalen. Scherpe onderhandelingen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen met geneesmiddelenbedrijven hebben gezorgd voor hogere kortingen dan in voorgaande jaren, staat in de nieuwe monitor.

Meer patiënten
De conclusies van de NZa zijn in lijn met die van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het CBS beschreef in april dat de prijzen van specialistische medicijnen én de uitgaven per ziekenhuispatiënt dalen.
Ook een studie die Deloitte in opdracht van de VIG maakte, komt in grote lijnen tot dezelfde conclusie: de medicijnuitgaven in ziekenhuizen stijgen wel, maar dit komt vooral door de groei van het aantal patiënten. De Deloitte-studie wordt later deze week gepubliceerd.

Systeem herijken
De VIG wijst er wel op dat er veel medische innovaties aankomen, zoals gentherapieën. De optelsom van meer patiënten en meer innovaties vraagt om herijking van ons systeem van beoordeling en vergoeding van medicijnen. Later dit jaar komt de VIG met voorstellen hierover.
Schouw: ‘Dat moeten we samen met de betrokken zorgpartners in de steigers zetten. De tijd dringt.’

NZa monitor


CBS bericht