15-06-2021

VIG: Oprichting nationaal genoomprogramma noodzakelijk

Pil dna
Een nationaal genoomprogramma is noodzakelijk om te komen tot behandeling op maat. De VIG vraagt de Tweede Kamer - samen met behandelaars, onderzoekers en patiëntenorganisaties – zo’n nationale database op te nemen in het Regeerakkoord.

In een genoomprogramma worden genetische data van minimaal 50.000 actief deelnemende Nederlanders opgeslagen.

‘Een Nationaal Genoom Programma is van groot belang voor verbetering van preventie, diagnostiek en zorg voor veelvoorkomende aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en ook zeldzame aandoeningen’, schrijft een breed gedragen alliantie, waaronder de VIG, in een brief die maandag is gestuurd aan de Tweede Kamer en informateur Mariëtte Hamer.

Inzet genetische data

De Alliantie stelt een nationaal genoomprogramma voor, in navolging van omliggende landen, waarbij de overheid intensief betrokken is. In het plan is aandacht voor ethische, juridische en maatschappelijke vragen die de registratie van genetische data met zich meebrengt.

Behandeling op maat

Een Nationaal Genoom Programma bevordert de individuele gezondheid van de Nederlandse burger door middel van onderzoek en innovaties op het vlak van persoonsgerichte preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten. ‘Daarnaast draagt het eraan bij dat behandeling op maat sneller kan worden ingevoerd’, zegt Dineke Amsing, manager Toegang & Goed Gebruik Geneesmiddelen. Op basis van informatie over individuele genetische eigenschappen kunnen in de nabije toekomst persoonsgerichte behandelingen worden geboden op het gebied van preventie en zorg.

Betaalbaarheid zorg

Meer inzicht in de relatie tussen DNA en gezondheid van de Nederlandse burger draagt eraan bij dat kansen voor preventie en overbehandeling worden ontdekt en opgepakt, denkt Amsing. ‘Inzet op behoud en verbetering van gezondheid en doelmatig gebruik van zorgmiddelen en medicijnen leidt daarbij tot betaalbaarheid en houdbaarheid van het zorgstelsel. Daarom heeft de VIG deze brief ondertekend.’

Brief Nationaal Genoom initiatief 14 juni 2021 [PDF]