17-05-2022

VIG over zorguitgaven: ‘Goede analyse nodig’

Dementie zorg
Samen goed kijken naar de houdbaarheid van zorgkosten is altijd verstandig, vindt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Maar gebruik daarbij geen zondebokken.

Het Zorginstituut start vandaag met de bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen. Via social media worden Nederlanders uitgenodigd mee te denken over noodzakelijke keuzes om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Onder meer het FD en de NOS berichtten hier dinsdag over.

Grote klapper?

We zien als VIG, net als iedereen, dat er een zorginfarct op ons afkomt. Dit komt met name door vergrijzing en te weinig handen aan het bed. Maar dat los je niet op met deze campagne. En om medicijnen in de media in te zetten als zondebok, komt over als stemmingmakerij.
Innovatieve medicijnen (denk aan immuno-, cel- en gentherapieën) zorgen niet alleen voor een enorme verbetering in de kwaliteit van leven van Nederlanders. Ze besparen ook andere zorgkosten, doordat mensen eerder genezen en minder operaties en ligdagen nodig hebben. Laten we bovendien niet vergeten dat de medicijnuitgaven, ondanks alle innovaties, nog steeds maar 8% van het zorgbudget beslaat. Dáár gaan we de grote klapper qua bezuinigingen dus niet maken.

Vooruitziende blik

Er is niks mis met scherp letten op de zorguitgaven. Maar dan is het zaak om een goede analyse te maken van die uitgaven, vooral ook bij die andere 92% van het zorgbudget. Om de groei van de uitgaven af te buigen, is het nodig om het probleem bij de wortel aan te pakken. Meer aandacht voor preventie is in dat verband uitstekend, net als beperking van overbehandeling. Verder is het nodig om in de zorg meer te gaan belonen op uitkomsten van een behandeling, in plaats van op productie.
Verder is het zo dat slimme innovaties, waaronder medicijnen, een belangrijke sleutel kunnen zijn bij de oplossing van hét knelpunt in de zorg: tekort aan arbeidskrachten.

Zorginfarct afwenden

De VIG wil graag met alle betrokken stakeholders om de tafel gaan, om samen vast te stellen hoe we het naderende zorginfarct kunnen afwenden. Als geneesmiddelensector nemen wij daarbij graag onze verantwoordelijkheid.