06-12-2022

VIG partner van Week van de Integriteit

Logo Wvd I
In de Week van de integriteit staat het belang van integriteit centraal, op de werkvloer en in de bestuurskamer, binnen en tussen organisaties. Ook de leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen organiseren diverse activiteiten rond dit onderwerp.

Integriteit is een van de kernwaarden van de geneesmiddelensector. De leden van de VIG realiseren zich goed dat ze een partner zijn in een groter verband van zorgverleners, instellingen, patiëntenorganisaties, verzekeraars en overheid. Alleen als alle partners op elkaar kunnen vertrouwen, kunnen we gezamenlijk de beste zorg bieden aan patiënten. Dat vertrouwen begint met integriteit van handelen en is verankerd in de maatschappelijke Code van de sector.

Bewust maken

Voor geneesmiddelenbedrijf Amgen is de ‘Week van de Integriteit’ een mogelijkheid om medewerkers bewust te maken van integriteit en meer te leren hierover. ‘Wij hebben een bijeenkomst georganiseerd met het thema Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen met als speciale gast Muel Kaptein – hoogleraar bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij KPMG. Hierbij worden collega’s geprikkeld om diverse situaties te beoordelen en te bekijken wat ethisch het juiste is. Ook is de jaarlijkse compliance training gepland in deze week’, aldus Martine van de Winckel, Compliance Lead Amgen Netherlands.

Zelfvertrouwen en trots

Ook binnen Astellas leeft de Week van de Integriteit. Mark Dekker, general manager van Astellas Benelux: ‘Met het vastleggen en uitspreken van de waarden in de Code van de VIG toont onze sector aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen en aanspreekbaar te willen zijn op gedrag. Integriteit is een van de kernwaarden in de Code, en het feit dat wij ons zo nadrukkelijk aan deze waarden committeren betekent dat we met trots en zelfvertrouwen mogen zeggen dat we voor Astellas en in de geneesmiddelensector werken.’

De Week van Integriteit krijgt zowel in Nederland als in het buitenland volop de aandacht bij Astellas. Zo wordt er een ‘What does Integrity mean to you’ sessie georganiseerd in het Benelux filiaal, en verstuurt Astellas Leiden een speciale nieuwsbrief waarin het bedrijf toelicht hoe ze zich aan de waarden van de maatschappelijke Code van de VIG committeert.

Met elkaar in gesprek

Takeda werkt het hele jaar rondom de waarden Integriteit, Rechtvaardigheid, Eerlijkheid en Doorzettingsvermogen. De Week van Integriteit is voor Takeda een platform om te leren van elkaar en om in de organisatie met elkaar het gesprek aan te gaan. Het bedrijf heeft de Ethics & Compliance week verbonden aan deze week, met diverse activiteiten. Van Ethische dillema’s met verhalen uit de praktijk, tot een ‘Speak Up’ seminar en een speciale podcast, alles komt aan bod.

Ook Pfizer en GSK zijn partner van de Week van de Integriteit.

Maatschappelijke Code

Integriteit is een belangrijke pijler in de maatschappelijke Code van de geneesmiddelensector. Deze Code laat zien voor welke kernwaarden de sector staat (integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit) en door welke normen de ruim 40 aangesloten geneesmiddelenbedrijven zich laten leiden. Dit gaat onder meer over eerlijke en betrouwbare informatie, de publicatie van onderzoeksresultaten, eerlijk marktgedrag en verantwoorde relaties met zorgverleners en patiënten. Dat dit binnen de geneesmiddelensector goed geborgd is, beaamt ook Hugo Hurts, voorzitter van de het AdviesCollege van de Code. Hij geeft in een interview in deze nieuwsbrief aan dat de farmaceutische industrie op dit punt veel verder is dan delen van de medische sector. ‘Er wordt in Nederland kritisch gekeken naar de farmaceutische industrie en daar is niets mis mee. Maar we moeten niet vergeten hoe belangrijk deze industrie is en hoeveel goede dingen er worden gedaan. Er zijn zeker redenen om ook trots te zijn op de farmaceutische industrie.’

https://www.weekvandeintegriteit.nl/