14-01-2020

VIG pleit voor Europese HTA

DNA genetics genen
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is voorstander van gezamenlijke Health Technology Assessments op Europees niveau. Hiervoor vraagt zij aandacht in aanloop van een overleg in de Tweede Kamer over de Europese Agenda 2020-2024, dat op 15 januari plaats vindt.

Op dit moment doen alle Europese landen afzonderlijk onderzoek naar de kosten en baten van een nieuw geneesmiddel, voordat zij besluiten het wel of niet te vergoeden. De VIG is net als minister Bruins van Medische Zorg voorstander van gezamenlijke Europese Health Technology Assessments (HTA).

Vertraging

In de Tweede Kamer gaf de minister eerder al aan dat hij op Europees niveau afspraken wil maken over methodieken en kwaliteitseisen voor Europese HTA. Echter, op dit moment lijkt er in Brussel te worden aangestuurd om het gebruik van de resultaten op vrijwillige basis te laten plaats vinden. Het gevolg hiervan is dat HTA op nationaal niveau geheel of gedeeltelijk moeten worden herhaald. Hierdoor stijgen niet alleen de kosten, maar vindt er onnodige vertraging plaats in de toegang van patiënten tot nieuwe, innovatieve geneesmiddelen.

Voortrekkersrol

Verder pleit de VIG bij de Tweede Kamer voor een Europese aanpak op het gebied van duurzaamheid. Mogelijke acties om bijvoorbeeld medicijnresten in het water te verminderen, sorteren immers meer effect als ze in Europees niveau worden genomen. De VIG werkt op dit moment al samen met de overheid , zorgpartijen en de watersector aan zeventien maatregelen in de hele geneesmiddelenketen om medicijnresten in het water terug te dringen. Het zou goed zijn als de minister op Europees niveau een voortrekkersrol neemt op het gebied van duurzaamheid. De initiatieven die al in Nederland lopen, kunnen een mooi voorbeeld zijn voor andere EU-landen.

Europese samenwerking

Andere onderwerpen die de VIG graag hoog op de Europese Agenda ziet, zijn een Europese aanpak van de geneesmiddelentekorten, het stimuleren van de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen, antibioticaresistentie, en het opzetten van een Internationale Horizonscan. Een Internationale Horizonscan zou wel moeten bijdragen aan accurate en tijdige voorspellingen, vindt de VIG. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat geneesmiddelenbedrijven ook worden betrokken bij de duiding van data over geneesmiddelen. Zij zijn immers bij uitstek inhoudsdeskundig.